Ζαλόγγου ξεχασμένα παραδείγματα…

Σὰν σήμερα, 16 Δεκεμβρίου τοῦ 1803, ἑξήντα Σουλιώτισσες, πηδοῦν, μαζὺ μὲ τὰ παιδιά τους, στὸν γκρεμό, στὸ Ζάλογγο, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς.

Ζαλόγγου ξεχασμένα παραδείγματα...

Σήμερα, 2017, μὲ πρῶτον τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς γραικύλους πολιτικούς, φέρνουμε τοὺς ὀθωμανοὺς στὴν πατρίδα μας, χαρίζοντάς τους νησιὰ καὶ τοὺς δίδουμε (ἐπὶ πλέον) κι ἐπιδόματα.

Κι ἐμεῖς;
Στὸ Ζάλογγο τῆς ξενιτιᾶς γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε…

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply