Φαινόμενον (συνειδητῆς) …«ἐπιδεινώσεως ὑγείας»!!!

Κρυφὲς κάμερες σὲ Ἀγγλικὰ νοσοκομεῖα κατέγραψαν τὸ ἀπίστευτο φαινόμενο: τὸ 20% τῶν Μαννάδων ποὺ νοσήλευαν τὰ παιδιά τους, νὰ …ἐπιδεινώνουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους!!!

Αὐτὸ τὸ ἀνατριχιαστικὸ φαινόμενο ὀνομάσθηκε «Σύνδρομο Ψευδολογίας δι’ ἀντιπροσώπου> (Munchausen by proxy).

Ὅλοι οἱ Παιδίατροι ἔχουν δῆ περιπτώσεις ὅπου μαννάδες ἀρνῶνται κατηγορηματικῶς ὅτι τὰ παιδιά τους εἶναι Ὑγιέστατα καὶ ἀπαιτοῦν σοβαρὲς Ἰατρικὲς ἐπεμβάσεις!!!

Συχνότατα δὲ κατορθώνουν νὰ παραπλανήσουν τοὺς ἰατρούς, λέγοντας σωρεία ψευδῶν γιὰ τὴν κλινικη εἰκόνα τοῦ παιδιοῦ τους στὸ σπίτι!

Ἔχουν σημειωθῆ ἀκόμη καὶ θάνατοι!!!

Ἡ ἑρμηνεία ποὺ δίδεται εἶναι ὅτι αὐτὲς οἱ γυναῖκες θέλουν «Δραματικότητα»  στὴν ἄλλως «ἄδεια» ζωή τους!!!

Σίγουρα ὁ Φρόυντ δὲν θὰ εἶχε ἐκπλαγῆ. Εἶχε δῆ πολλὰ τρελλά…

Λιᾶρος Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply