Ψηφιακὴ ἐποχή, «συνθετικὸς ἄνθρωπος» καὶ ἄλλες …«ῥεαλιστικότητες»!!!

««Συνθετικὸς ἄνθρωπος» σὲ ψηφιακὴ μορφὴ σὲ Πρόγραμμα video game (CGI) ἀκραίας ῥεαλιστικότητος καὶ σὲ πραγματικὸ χρόνο»

πηγὴ

Τί νά λέμε τώρα γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη…;
Τὰ ἔχουμε πῆ πολλὲς φορές…

Ὑπ’ ὄψιν  ὅτι τὰ πάντα, ἀπὸ  ὅσα παρουσιάζουν, σὰν τάχα μου νέες Τεχνολογίες, ὑπάρχουν ἤδη, καὶ ἁπλᾶ εἶναι συμφωνημένο νὰ τὰ ἐμφανίζουν «σταδιακῶς» στὴν ἀγορά….
Ἁπλῶς μόνον τὸ κάνουν μὲ ἐπιταχυνομένους ῥυθμούς…

Ἀνάμεσα στὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου «τσόντα» καὶ ἡ διαφήμισις τῶν «Μᾶκ Ντόναλντς»…

Πραξιτέλης Νότιος

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply