Εἰς μνήμην τοῦ «Στρατηγοῦ» Παναγιώτη Σταυρουλοπούλου

Ἐτήσιο μνημόσυνο πραγματοποιεῖται τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτη Σταυρουλοπούλου.

Ἔκλεισε κιὅλας ἕνας χρόνος ποὺ δὲν εἶσαι πλέον
κοντά μας, προσφιλέστατε «Στρατηγέ» μας!

Θὰ μαζευτοῦμε λοιπὸν τὴν ἐρχομένη
Κυριακή, 10 Ἰουνίου 2018, στὶς 10:00 π.μ.
στὸν περίβολο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Παύλου Λευκωσίας
(Ἡρῶον τῶν τριῶν πεσόντων Λοχαγῶν τῆς ΕΛΔΥΚ)
ποὺ κάπου ἐκεῖ κοντά, στὸ σκλαβωμένο πλέον
Στρατόπεδον τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος,
ἐσὺ καὶ οἱ 317 Γενναῖοι ΕΛΔΥΚάριοί σου, τὸ 1974,
ὑπερασπισθήκατε τὴν Τιμὴ τῆς Ἑλλάδος,
γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν Μνήμη σου.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *