Διαρκεῖ ἀκόμη ὁ ἐμφύλιος…!!!

Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ δημοσιεύσουμε χιλιάδες περιπτώσεις παρομοίων περιστατικῶν.

Οἱ ἀριστεροὶ οὐδέποτε συλλαμβάνονται ἀλλά, ἀκόμη κι ἐάν, ἐκ λάθους ὴ παραδρομῆς, συλληφθοῦν κάποιοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι.
Ἀκόμη πιὸ σπάνια δέ, δημοσιοποιοῦνται τὰ πολιτικὰ πιστεύω τοῦ συλληφθέντος ἢ τὰ κομματικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνακαλύπτονται στὰ σπίτια τους..

Ἡ ἀριστερὰ ἀπολαμβάνει μιᾶς ἀτύπου ἀσυλίας ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὅλες τὶς κυβερνήσεις.

Οὐδεὶς ἐτόλμησε νὰ τὴν ἐγγίξῃ ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ μετά.

Οἱ θάνατοι τῶν ἀθώων της Μαρφίν, τῶν παιδιῶν τῆς ΧΑ δὲν ἔγιναν ἐπὶ Σύριζα ἀλλὰ ἐπὶ ἄλλων κυβερνήσεων.
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ οὐδέποτε ἐξιχνιάσθησαν καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ἐξιχνιασθοῦν κάποτε.

Ὅ,τι βλέπουμε κι ὅ,τι βιώνουμε σήμερα εἶναι ἀπόῤῥοια τῆς ἀνοχῆς τῶν κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ.

Ὁ Σταλινισμὸς σήμερα δὲν ἐκτελεῖ, δὲν στέλνει στὰ Γκουλάγκ. Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἐμφυλίου τὸ ΚΚΕ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ συνεχίσῃ τὴν ἔνοπλο καὶ ἐπαναστατικὴ πάλη. Ἔπρεπε νὰ δείξῃ ἕνα διαφορετικὸ προσωπεῖο. Τὸν ρόλο αὐτὸν ἀνέλαβαν νὰ συνεχίσουν οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἀντιεξουσιαστὲς κι ἕνα σωρὸ ἄλλες συμμορίες.

Ὄχι. Ὁ ἐμφύλιος οὐδέποτε ἔπαυσε. Ἐμεῖς βαυκαλιζόμεθα κι ἁπλῶς περιμένουμε τὴν σειρά μας στὸ ἑπόμενο «ἀτυχές» περιστατικό.

Β. Κωνσταντῖνος

Τὸ ὄνομα τῆς 19χρονης δὲν ἔχει δημοσιοποιηθῆ.


Ποῦ νά τήν ἀνθρωποποιοῦμε τώρα; Καλλίτερα νὰ τὴν κρατήσουμε ὡς ἀριθμό, μὴ τυχὸν καὶ οἱ ἀντιφὰ συνδεθοῦν μὲ δολοφονίες καὶ βαρυτάτους τραυματισμούς.
Ἐὰν τὴν λέμε 19χρονη θὰ τὴν ξεχάσουμε γρήγορα.

Παπαγεωργίου Δημήτρης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διαρκεῖ ἀκόμη ὁ ἐμφύλιος…!!!

  1. Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ μία παρατήρηση: Δὲν εἶναι σταλινικοὶ ἀλλὰ τροτσκιστές. Ἡ σύγχυση τῶν σταλινικῶν μὲ τοὺς τροτσκιστές, πολὺ συνήθης στὴν Ἑλλάδα, ἐπιφέρει ὀλέθρια ἀποτελέσματα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων.
    Οἱ τροτσκιστὲς εἶναι σταθερῶς ἀμερικανόφιλοι καὶ ἰουδαιόφιλοι. Διάδοχος τοῦ Τρότσκυ στὴν ἡγεσία τῆς 4ης Διεθνοῦς (τροτσκιστικῆς) ἦταν ὁ Μιχάλης Ράπτης, ὁ “Πάμπλο”, Ἰουδαῖος γεννημένος στὴν Κρήτη. Καὶ ὀπαδός τοῦ Ράπτη φανατικὸς ὑπῆρξε ὁ Μακάριος τῆς Κύπρου. Ἔτσι καταστράφηκε ἡ Κύπρος: ὁ Ράπτης ἔδινε ἐντολὲς στὸν Μακάριο, τὶς ὁποῖες διαβίβαζε ὁ Βάσος Λυσαρίδης… καὶ ὅποτε “ὑπῆρχε ἀνάγκη”, κατέβαινε στὴν Κύπρο καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.

Leave a Reply