Χάθηκε ὁλόκληρη ἡ «κουλτούρα ἀποταμιεύσεως»…

Εἶναι ἡ «κουλτούρα ἀποταμιεύσεως» ἐκεῖνο ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ παλληκάρι ποὺ βγάζει 400 εὐρῶ βασικὸ μισθό.

Τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἔχῃς μία καλὴ κουλτούρα λοιπόν, γιὰ νὰ ἀποταμιεύῃς. Τὰ λεφτὰ εἶναι δευτερεῦον! Ἐξ ἄλλου ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἀποταμιεύης δὲν εἶναι λεφτά, ἀλλὰ τὴν «κουλτούρα» σου!

Ὅπως δείχνει καὶ τὸ σχῆμα…

ΟΥΟΥΟΥΠΣ, ἡ κουλτούρα ἐξηφανίσθη μὲ τὰ μνημόνια…! Ὅποιος ἔκλεψε τὴν Κουλτούρα, νὰ τὴν φέρῃ πίσω ἐπειγόντως!
Ὀβερ!

Βέργος Κωνσταντῖνος

 

(Visited 298 times, 1 visits today)
Leave a Reply