Εἶδαν …ἐπιδόματα καὶ ἦλθαν!!!

Ἀπὸ τὶς 22 ἐθνότητες ποὺ εἶναι στὴν Μόρια καὶ στοὺς ὁποίους ἡ ΕΛΑΣ ἐπέρασε χειροπέδες γιὰ παραβατικὲς πράξεις, οἱ τέσσερις (4) μόνον ἀνήκουν ἐπίσημα στὶς λεγόμενες «ἐμπόλεμες χῶρες.»….

Οἱ «ἄλλες» εἶδαν ἐπιδόματα καὶ ἦλθαν λάθρα…

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply