Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας καὶ πάλι στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο

Μαθήματα Ἱστορίας, ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο
Τὰ μαθήματα εἶναι δωρεὰν καὶ θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν ἐρχομένη Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου.
 
  Ἡ Ἑλλάδα στὸν στρόβιλο τῶν διεθνῶν κρίσεων, 1974-2014
 

Τὰ μαθήματα θὰ γίνουν στὸ κτίριο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12 (μετρό: Πανεπιστήμιο), στὴν αἴθουσα Ν. Π. Δεληγιάννη, κατὰ τὶς ἑξῆς ἡμέρες (πάντα Παρασκευή):

19 Ὀκτωβρίου (2018)
2 Νοεμβρίου (2018)
16 Νοεμβρίου (2018)
30 Νοεμβρίου (2018)
14 Δεκεμβρίου (2018)
11 Ἰανουαρίου (2019)
 
     Ἡ ἐγγραφὴ (ὑποχρεωτικὴ) γίνεται  στὴ γραμματεία τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου, δηλαδὴ στὸν 4ο ὄροφο τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου 12 κτιρίου, καθ’ ἑκάστην κατὰ τὰς ὥρας 15.00΄-19.00΄.
Ὧρες τῶν μαθημάτων: 19.00′-21.00′
 
     Ἡ ἐγγραφὴ καὶ ἡ φοίτησις εἶναι τελείως δωρεάν.
Ὅποιος θέλει μπορεῖ καὶ νὰ πάρη 
     βεβαιωτικὸν ἀνελλιποῦς φοιτήσεως.
 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας καὶ πάλι στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο

  1. Νὰ συμπληρώσω καὶ κάτι ἀκόμα; Ὧρες τῶν μαθημάτων: 19.00′-21.00′. Καὶ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δημοσίευση.

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.