Ῥωσσικό …«φτύσιμο» στόν Τσίπρα;

Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ὑποδοχὴ ἀρχηγοῦ κράτους!!!!!

Ὁ Τσίπρας προσ-γειώνεται στὴν Μόσχα καὶ τὸν περιμένουν, ὁ πρόξενος, ὁ πρέσβυς καὶ ὁ …καφετζὴς τῆς πρεσβείας.

Δρογώσης Ἀντώνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ῥωσσικό …«φτύσιμο» στόν Τσίπρα;

Leave a Reply