Ὁ «Νονὸς» καὶ ἡ Συρία

Ἐὰν προεκάλεσε μίαν φορὰ παγκόσμιο ἔκλπληξη ἡ ἀπόφασις Τρὰμπ νὰ ἀποσύρῃ τὰ ἀμερικανικὰ στρατεύματα ἀπὸ τὴν Συρία, μὲ σκοπὸ ἡ Τουρκία νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν ῥόλο τῶν ΗΠΑ στὴν περιοχή, προεκάλεσε δύο φορὲς ἔκπληξη τὸ πόσο γρήγορα ἀπήντησε ὁ ῥωσσικὸς παράγων, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Ἄσαντ.

Ἡ πόλις Μανμπίζ, ποὺ οἱ Τοῦρκοι σχεδίαζαν νὰ καταλάβουν μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, μίαν ἡμέρα μόλις πρὶν τὴν συνάντηση Ῥωσσικῆς καὶ τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας στὴν Μόσχα, μὲ θέμα συζητήσεως: «τὸ ζήτημα τῆς Συρίας ἀνάμεσα στὶς δύο χῶρες», κατελήφθη ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ Συριακοῦ στρατοῦ τοῦ Ἄσαντ!

Ὁ γνωστὸς Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Σενὲρ Λεβέντ, σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολή, θύμισε πρόσφατα τὴν γνωστὴ ταινία «Ὁ Νονός». Τί εἶχε πῆ ὁ Νονός; «Θὰ τοῦ κάνω μία πρόταση ποὺ δὲν θὰ μπορῆ νὰ ἀποῤῥίψῃ!»

Σύμφωνα μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα ὁ «Νονὸς» ἔκανε τὴν πρώτη πρόταση, ποὺ τελικῶς δὲν ἀπεῤῥίφθη. Ἀπομένει νὰ δοῦμε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ δευτέρα πρότασις τοῦ «Νονοῦ» καὶ τελικῶς ἐὰν ὁ «Νονὸς» εἶναι μόνο ἕνας ἢ εἶναι δύο καὶ σὲ συνεννόηση μεταξύ τους!

Τελικὰ τὸ μεγαλύτερο λάθος τοῦ Ἐρντογᾶν εἶναι ὅτι ἐνεπλάκη σὲ ἕναν πόλεμο ποὺ γιὰ νὰ τὸν κερδίσῃ πρέπει νὰ τοῦ τὸ ἐπιτρέψῃ …ἄλλος!

Ποιός; Ὁ «Νονός»!

Ὁ ἴδιος «Νονὸς» ποὺ ἐτιμώρησε παραδειγματικῶς τὸν Καντάφι καὶ τὸν Σαντάμ, ὅταν τοὺς ἔκανε «ὄμορφες» προτάσεις ποὺ οὐδέποτε οἱ ἴδιοι ἀπέῤῥιψαν!

Λουκᾶς Συμπερᾶς

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply