Βαρυχειμωνιὰ διαρκείας

Δὲν ξέρω γιατί, δὲν ἐνημερώνουν σωστὰ τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἁπλᾶ πράγματα.

Θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴν γνώμη μου, νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πολῖτες, ὅτι περιμένουμε ἕνα δεκαήμερα χαμηλὸ βαρομετρικό, μὲ πυκνὲς χιονοπτώσεις καὶ χαμηλὲς θερμοκρασίες!!!

Δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ χιονίσῃ καὶ ποῦ, τελικῶς. Χιόνι ἔχουμε κάθε χρόνο καὶ εἶναι συνηθισμένο καὶ ἀναμενόμενο!! Τὸ διαφορετικὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ βαρυχειμωνιὰ θὰ κρατήση ἀρκετὲς ἡμέρες ποὺ θὰ κάνη πιὸ βαρειὲς τὶς συνέπειες! 

Ἀναμένεται πολὺ χιόνι σὲ ὅλη τὴν χώρα σχεδόν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται!
Καλὸ θὰ εἶναι νὰ τὸ γνωρίζουν ὅσοι θὰ εὑρίσκονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στοὺς δρόμους!

Στὴν φωτογραφία σᾶς δείχνω, ὄχι τὴν χιονόπτωση, ἀλλὰ τὴν χιονοκάλυψη, ποὺ προβλέπεται, γιὰ τὸ ξημέρωμα τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὸ Ventusky.

Ξημέρωμα Τρίτης φαίνεται ἀκριβῶς ἡ ἰδία εἰκόνα!!! 

Ξημερώματα Τετάρτης, τὴν ἴδια ὥρα (δηλαδὴ στὶς 5:00 τὸ πρωΐ):

Τέλος πάντων.
Προμηθευθεῖτε τὰ ἀπαραίτητα, πετρέλαια γιὰ σόμπες, ξύλα καὶ λοιπά, διότι θὰ ἔχη πολὺ κρύο καί, ἴσως νὰ ἔχουμε καὶ διακοπὲς στὸ ῥεῦμα, λόγῳ τῶν χιονοπτώσεων.. Ὄχι μόνον λόγῳ πτώσεως δένδρων, ποὺ συνηθίζονται, ἀλλὰ καὶ λογῳ αὐξημένης καταναλώσεως, λόγῳ τοῦ ψύχους. 

Πρωτοφανὲς δὲν εἶναι φυσικὰ τὸ φαινόμενον.
Θυμᾶμαι κι ἄλλους τέτοιους χειμῶνες, ἀλλὰ τώρα πιά, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν ἐξελιγμένες μέθοδοι προβλέψεως, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνημερώνουν τοὺς πολῖτες, πὼς θὰ εἶναι παρατεταμένο τὸ καιρικὸ φαινόμενο σὲ διάρκεια..
Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς ἔρημης χώρας ὅτι θὰ κρατήση μία ἑβδομάδα (τοὐλάχιστον) ἡ κακοκαιρία, ὥστὲ νὰ κάνουν τὸν ἀναγκαῖο προγραμματισμό τους.!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντῖνα 

.

(Visited 448 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βαρυχειμωνιὰ διαρκείας

  1. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πληροφόρηση, ἀλλὰ δὲν μπορῶ, θὰ τὸ πῶ: Ἡ βαρυχειμωνιὰ καὶ οἱ χιονοπτώσεις μᾶς μαράνανε.

Leave a Reply