Διότι στὰ δύσκολα ξετρυπώνεται ὁ …πατριωτισμός!!!

Ἀνεκάλυψα μία σειρά, μὲ ὑποτίτλους, σοβιετικῶν τραγουδιῶν ἀπὸ τὸν μεγάλο πατριωτικὸ πόλεμο.

Ἀπὸ τὸ πιὸ γνωστὸ «κατιούσα» (λόγῳ καὶ τῆς χρήσεώς του ἀπὸ τὸ ΕΑΜ) μέχρι κάποια λιγότερα γνωστά, ἀλλὰ ἐξόχως ἐμπνευσμένα.

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, ὅτι σχεδὸν οὐδὲν ἐξ αὐτῶν ἔχει «ταξικὴ» διάσταση.

Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἐρωτικά, ὅπου τὸ «κορίτσι» στὰ μετόπισθεν προτρέπει τὸν καλό της νὰ ἀνδραγαθήσῃ ἐὰν θέλῃ νὰ κερδίσῃ τὴν ἀγάπη της.

Ὅταν λοιπὸν προέκυψαν δυσκολίες, ὁ Στάλιν καὶ ἡ παρέα τοῦ «ὀμίλησαν» στὸ πατριωτικὸ (καὶ θρησκευτικὸ) συναίσθημα τῶν Ῥώσσων.

Εἶναι νὰ ἀπορῇ ὅμως κάποιος γιὰ τὸ πῶς μποροῦν καὶ ὑπάρχουν στὶς ἡμέρες μας ἀκόμη ἰδεολόγοι, ποὺ πιστεύουν στὴν κοινωνικὴ μηχανική…

Εἶναι νὰ ἀπορῇς πὼς κάποιοι πιστεύουν, ὅτι λαοὶ ἱστορικοὶ θὰ ἐνστερνισθοῦν τὶς ἀνοησίες τῶν ἰδεοληπτικῶν τροτσκυστῶν μεταμαρξιστῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης… 

Εἶναι νὰ ἀπορῇς.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 276 times, 1 visits today)
Leave a Reply