Φωτιὰ στὰ «μπατζάκια» τῆς …δούρου!!!

Φωτιὰ στὰ …μπατζάκια της!!!
Πυρόπληκτος κάτοικος ἀπὸ τὸ Μάτι, «καίει» τὴν Δούρου, σημεῖον πρὸς σημεῖον…

Καὶ εἰδοποιεῖ  ὅτι καὶ ἐφέτος ὁ Σχοινιᾶς -ὁ ἑπόμενος «ἀναπτυξιακὸς στόχος» τῶν ἐμπρηστῶν- ἐξακολούθει νὰ εἶναι ἀπροστάτευτος…

(Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅσα τράβηξαν, οἱ κάτοικοι στὸ Μάτι καταγγέλλουν ὅτι ἡ Περιφέρεια τοὺς ἔχει ἐγκαταλείψη μέσα σὲ μία μπαρουταποθήκη ἀπὸ σωρευμένα, εὔφλεκτα περυσινὰ κλαριά, ἐνῶ οἱ κορμοὶ δένδρων ἔχουν «παραχωρηθῆ» γιὰ καυσόξυλα, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἐργολάβος ἐνισχύσεως τῶν πρανῶν στὸν Νέο Βουτζα χρησιμοποίει τάβλες ἀπὸ «παρθένα»  ξυλεία. Τζίρος νὰ γίνεται…)

Κι αὐτὸ τὸ βίντεο δεῖτε ἐπίσης.

Νὰ πάρετε μόνον σακκούλα γιὰ νὰ τὸ δεῖτε. Ὄχι σακκούλα μὲ πατατάκια, ἀλλὰ σακκούλα γιὰ ἐμετό.

Χοϊδᾶς Διονύσιος

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply