Θὰ ἦταν καλὸ νὰ διαβασθοῦν καὶ τὰ όνόματα αὐτῶν ποὺ ὑπεραμύνοντο συνόρων

Ὁ κύριος Ἀλέξης Γεωργούλης, τεράστιος πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ὕψιστο καλλιτεχνικὸ ταλέντο, μπῆκε στὸ Εὐρωκοινοβούλιο χάριν τῆς μ@λακίας ποὺ δέρνει τὰ ἁπανταχοῦ ΣΥΡΙΖΑύγουλα.
Γιὰ νὰ δείξῃ δὲ τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τὸ πόσο συμβαδίζουν τὰ πιστεύω του μὲ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τὶς πρὸ ἄλλες, κατὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρ
α Προσφύγων, ἐδιάβασε ἐμπρὸς στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἕναν κατάλογο μὲ τὰ ὀνόματα ὅλων ὅσων ἐχάθησαν στὰ κύματα τοῦ Αἰγαίου, προσπαθῶντας νὰ εἰσέλθουν στὴν χώρα μας.

Εὖγε κύριε Γεωργούλη. Εἶστε ἀνθρωπιστής!
Σᾶς ἔχω ὅμως ἐδῶ κι ἕναν ἄλλο κατάλογο. Τὸν κατάλογο ἐκείνων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν βαθμοφόρων τῆς ΕΛΔΥΚ ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους στὴν ἄνισο μάχη μὲ τὶς ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974 στὴν Κύπρο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερία, συμπληρωμένο ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἀγνοουμένων πού, οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς, σήμερα τοὺς θεωροῦμε νεκροὺς.
Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς δῶ ἐμπρὸς στὴν εἴσοδο τοῦ Πολυτεχνείου στὶς 17 Νοεμβρίου νὰ τὸν διαβάζετε. Ἔτσι ἁπλᾶ βρὲ ἀδερφέ, γιὰ νὰ δοῦμε ἐὰν ἐκτὸς ἀπὸ ἀνθρωπιστὴς εἶσθε καὶ λιγουλάκι πατριώτης!

Ἀλλὰ μᾶλλον δὲν θὰ σᾶς δῶ. Γιατί ἐσεῖς καὶ τὰ ΣΥΡΙΖΑύγουλα ὄψιμα φιλαράκια σας δὲν θέλετε νὰ ἔχετε οἱανδήποτε σχέση μὲ τέτοιου εἴδους «μπατριωτεισμούς»,  ὅπως τοὺς λέτε κοροιδευτικῶς καὶ σαρκαστικῶς ἀπαξιωτικά.

Κάτσε λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ κάθεσαι μὲ τὰ 25 χιλιαρικάκια σου τὸν μῆνα καὶ βλέπε τοὺς ἀρχιμ@λάκες ποὺ σὲ ἐψήφισαν νὰ κλαῖν….

ΒΑΘΜΟΣ-ΟΝΟΜΑΤΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Λοχαγὸς
Σταμπουλῆς Βασίλειος (16.08.1974)
Σταυριανάκος Σωτήριος (16.08.1974)

Ὑπολοχαγὸς
Τσιῶνος Σωτήριος (29.07.1974)
Ἀρχιλοχίας Κόκκας Κωνσταντῖνος (20.07.1974)
Μπινάκης Γεώργιος (22.07.1974)
Κούρλιος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Σκαμπαρδώνης Χρῆστος (16.08.1974)

Λοχίας
Τσιπινιᾶς Βασίλειος (21.07.1974)
Ζάρκος Χρῆστος (22.07.1974)
Ἀντωνόπουλος Κωνσταντῖνος (27.07.1974)
Ἀθανασίου Νικόλαος (16.08.1974)
Γλαρέντζος Χαράλαμπος (16.08.1974) DNA
Ἐλευθερόπουλος Θεμιστοκλῆς (16.08.1974)
Ζαχαράτος Ἐμμανουὴλ (16.08.1974)
Μπαγιῶργος Παναγιώτης (16.08.1974)
Κουκουλάρης Χρῆστος (16.08.1974) DNA
Κρητικὸς Νικόλαος (16.08.1974) DNA
Οἰκονόμου Ἠλίας (16.08.1974) DNA
Παυλούδης Παῦλος (16.08.1974) DNA
Χαιρετάκης Μιχαὴλ (16.08.1974) DNA

Δεκανέας
Ῥούσσης Γεώργιος (21.07.1974)
Λουκάκης Θεοφάνης (22.07.1974)
Ξανθόπουλος Ἀθανάσιος (22.07.1974)
Μπολομύτης Χρυσόστομος (22.07.1974)
Κωστόπουλος Στέφανος (14.08.1974)
Γιαννακάκης Μηνᾶς (16.08.1974) DNA
Γκαβὸς Χρῆστος (16.08.1974)
Γιαννέλος Δημήτριος (16.08.1974)
Μαρτσάκλης Γεώργιος (16.08.1974)
Νικητόπουλος Λάμπρος (16.08.1974) DNA
Πολυζώης Ἰωάννης (16.08.1974)
Τερζίδης Γεώργιος (16.08.1974)

Στρατιώτης
Κουκούλης Θωμὰς (20-21.07.1974)
Κουλιαντώνης Ἠλίας (21.07.1974)
Γαλάνης Ἀναστάσιος (22.07.1974)
Γιάνναρος Ἀλέξανδρος (22.07.1974)
Χαλατσῆς Κωνσταντῖνος (22.07.1974)
Χριστόπουλος Ἀλέξιος (22.07.1974) DNA
Ἀθανασούλας Βασίλειος (25.07.1974)
Βελώνας Δημήτριος (16.08.1974) DNA
Βολακάκης Μάριος (16.08.1974)
Γκοῦρος Δημήτριος (16.08.1974)
Γραμματικάκης Ἐμμανουὴλ (16.08.1974)
Ἡλιοπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
Καβρέντζος Δημήτριος (16.08.1974)
Κελέσης Παῦλος (16.08.1974)
Κρατημένος Ἀναστάσιος (16.08.1974) DNA
Λύγγος Θωμὰς (16.08.1974) DNA
Μασούρας Θεόδωρος (16.08.1974)
Μπουρέκας Ἀσημάκης (16.08.1974) DNA
Νικολάου Λάμπρος (16.08.1974)
Παναγιώτου Βασίλειος (16.08.1974)
Πιπεριὰν Περσὲχ (16.08.1974)
Σιμίτας Δημήτριος (16.08.1974)
Τσιγκαρόπουλος Νικόλαος (16.08.1974)
Τσουκαλὰς Νικόλαος (16.08.1974)

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΔΥ.Κ. ΤΟ 1974

Ἀνθυπασπιστὴς
Κέντρας Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Παπαλάμπρου Βασίλειος (16.08.1974)

Ἀρχιλοχίας
Γιαννακόπουλος Νικόλαος (16.08.1974)

Λοχίας
Βάης Ἰάκωβος (16.08.1974)
Ἰγνατιάδης Ἰωάννης (16.08.1974)
Πατσανᾶς Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Χαραλαμπίδης Θεόδωρος (16.08.1974)
Χαμουριωτάκης Γεώργιος (16.08.1974)

Δεκανέας
Θανόπουλος Δημήτριος (20.07.1974)
Ἀθανασόπουλος Δημήτριος (16.08.1974)
Γρίβας Χρῆστος (16.08.1974)
Μανάχος Βασίλειος (16.08.1974)
Μουρίκης Ἀθανάσιος (16.08.1974)
Ξένος Θεόδωρος (16.08.1974)
Τσώνης Ἠλίας (16.08.1974)

Στρατιώτης
Αὐλωνίτης Σπυρίδων (20.07.1974)
Γεροντὴς Σπυρίδων (20.07.1974)
Παφιώλης Κωνσταντῖνος (20.07.1974)
Χουντάλας Προκόπιος (20.07.1974)
Ἀνθῆς Ἐλευθέριος (16.08.1974)
Ἀνεμᾶς Δημήτριος (16.08.1974)
Ἀναλυτῆς Γεώργιος (16.08.1974)
Ἀνδριτσόπουλος Ἐλευθέριος (16.08.1974)
Δεδεβέσης Δημήτριος (16.08.1974)
Ζαχαρέας Εὐάγγελος (16.08.1974)
Ζερβομανώλης Γεώργιος (16.08.1974)
Ἡλιοπουλος Παναγιώτης (16.08.1974)
Καραγκούνης Χαράλαμπος (16.08.1974)
Κατρακάκης Θεοχάρης (16.08.1974)
Καραγεῶργος Ἀθανάσιος (16.08.1974)
Κωνσταντίνου Εὐάγγελος (16.08.1974)
Κουτρούλης Στέφανος (16.08.1974)
Κωνσταντακόπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
Λούρμπας Δημήτριος (16.08.1974)
Μπροδῆμος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Ξυδιᾶς Ἰωάννης (16.08.1974)
Παπαδόπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
Παπατσάνης Ἀθανάσιος (16.08.1974)
Ῥούσσης Σεραφεὶμ (16.08.1974)
Σίνης Ἀργύριος (16.08.1974)
Σμυρλῆς Βασίλειος (16.08.1974)
Σταματόπουλος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Σταθόπουλος Ἀνδρέας (16.08.1974)
Σκουρλὴς Δημήτριος (16.08.1974)
Σούρλας Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Τσιτιρίδης Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
Τριανταφυλλίδης Μανοῦσος (16.08.1974)
Τριάντης Βασίλειος (16.08.1974)
Χατζησταυρὴς Νικόλαος (16.08.1974)


Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply