Ἁρπακτὲς ἔως καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ ἀπὸ τοὺς τΣΥΡΙΖΑίους!!!

Ὁ Παππᾶς παρήγγειλε ἔπιπλα ἀξίας 9.157€ γιὰ τὸ ὑπουργεῖο, δέκα μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν!!!

Τὸ ἔγγραφο, ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ πρόγραμμα «Διαύγεια» ἔχει ἡμερομηνία 27 Ἰουνίου 2019 καὶ τὸ ὑπογράφει «Μὲ ἐντολὴ Ὑπουργοῦ» ὁ γενικὸς γραμματεὺς Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας.

Στὸ ἔγγραφο ἀναφέρεται συγκεκριμένα: «Ἐγκρίνουμε μὲ ἀπευθείας ἀνάθεση προμήθεια ἐπίπλων στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτιρίου Β’ καὶ στὶς αἴθουσες συσκέψεων τοῦ ἴδιου κτιρίου σὲ RAMOS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, Φιλικῶν 62 Περιστέρι.»

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply