Ῥαγιαδισμὸς μὲ τὰ ὄλα του…

Ἀπὸ τὴν Εὗα Μεταξᾶ:

Ὁ πλήρης ἐξευτελισμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰδεώδους.

Ἡ παράδοσις τῆς τουρκικῆς σημαίας καὶ τῆς φωτογραφίας τοῦ μογγόλου χασάπη Ῥαοῦφ Ντεκτᾶς, ποὺ κατέβασε ὁ ἀρχιδ@τος πιτσιρικάς!!!

Ῥαγιάδες, ὑποτελεῖς, ἀνθέλληνες!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply