Ῥαγιαδισμὸς μὲ τὰ ὄλα του…

Ἀπὸ τὴν Εὗα Μεταξᾶ:

Ὁ πλήρης ἐξευτελισμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰδεώδους.

Ἡ παράδοσις τῆς τουρκικῆς σημαίας καὶ τῆς φωτογραφίας τοῦ μογγόλου χασάπη Ῥαοῦφ Ντεκτᾶς, ποὺ κατέβασε ὁ ἀρχιδ@τος πιτσιρικάς!!!

Ῥαγιάδες, ὑποτελεῖς, ἀνθέλληνες!!!

(Visited 184 times, 1 visits today)
Leave a Reply