Δὲν φταίει μόνον ὁ ἀντικαπνιστικὸς φυσικά…

Πιστεύω ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς πτώσεως τζίρου στὰ καταστήματα ἑστιάσεως δὲν εἶναι μόνο ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος.
Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀφορμὴ σὲ ἕνα πιὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα.
Αὒτὸ τῆς ὑπάρξεως τόσων ἀπίθανα πολλῶν καταστημάτων ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, ποὺ ἐκετινάχθησαν τὰ χρόνια της κρίσεως.

Ἔτσι ἐνῶ ἔκλείσαν χιλιάδες καταστήματα λιανεμπορίου ἢ ἄλλα συνοικιακὰ μαγαζιὰ γιατὶ πολὺ ἁπλὰ κατεστράφησαν, τὸ κενὸ ἦλθαν γιὰ νὰ τὸ καλύψουν καφετέριες, ἑστιατόρια, σουσάδικα, ποτάδικα, φρόουζεν γιόγκαρντ, λουκουματζίδικα, κουλουρτζίδικα καὶ ὅ,τι μπορεῖ νὰ διανοηθῇ κάποιος. Ἐπιχειρήσεις τοῦ ἐλαχίστου κεφαλαίου καὶ τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ ἐφ’ ἄπαξ τοῦ παπποῦ, κάνοντας τὴν παροχὴ ὑπηρεσίας, βασιλέα στὴν ἀγορά.

Ἔτσι μία καὶ μόνον ἀφορμή, θὰ ἔῤῥιπτε στὰ βάραθρα ἕναν πεπερασμένο τζίρο ποὺ πρέπει νὰ τὸν μοιρασθοῦν τόσοι πολλοί, σὲ μία διελυμένη οἰκονομία, ὅπου τὸ εἰσόδημα χρόνο μὲ τὸν χρόνο μειώνεται, παρὰ τὰ ΣΥΡΙΖΑίκα καὶ νεοδημοκρατικὰ παραμύθια τῆς ἀναπτύξεως καὶ τοῦ τέλους τῆς κρίσεως καὶ τῶν μνημονίων.

Ἡ καταβαράθρωσις τοῦ τζίρου καὶ τὰ λουκέτα θὰ αὐξηθοῦν δραματικὰ τὸν ἑπόμενο καιρό, ὅπου θὰ σημειωθῆ στασιμότης καὶ τελικῶςκὰ πτῶσις τῆς ἐλεύσεως τουριστῶν, ποὺ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς κινοῦν τὴν ἀγορὰ σὲ κέντρο καὶ τουριστικὰ μέρη.

Στὴν περιφέρεια ἡ πτῶσις θὰ εἶναι γρηγοροτέρα καὶ δραματικοτέρα.

Ζάβαλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply