Γιατί δέν πρέπει νά διαθέτῃ Μ.Κ.Ο. ἡ Δάφνη Μητσοτάκη;

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Δὲν εἶναι ἀδυναμία τοῦ Μητσοτάκη τὸ μεταναστευτικό, εἶναι συνειδητὴ ἐπιλογή.

Τὸ ὅτι ἡ Δάφνη Μητσοτάκη λοιπὸν ἔχει Μ.Κ.Ο. καὶ μάλιστα κάνει καὶ τζίρο ἑκατομμυρίων πρέπει νὰ εἶσαι πολὺ παθιασμένος νὰ τὸ ὑποστηρίξῃς.

Ὅμως… 
Ὅταν εἶσαι 16 ἐτῶν καὶ κόρη πρωθυπουργοῦ (ἢ ἐν δυνάμει πρωθυπουργοῦ) εἶναι φανερὸ ὅτι θὰ σὲ συμβουλεύουν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς γονεῖς σου καὶ ἐπαγγελματίες τῆς ἐπικοινωνίας.

Ἔτσι ἡ μικρὴ Δάφνη, ξεκάθαρα ὑπὸ τὴν ἐπήρεια συμβούλων προχώρησε στὸ κολλέγιο τῶν Ἀθηνῶν στὴν δράση ποὺ ἀποδεδειγμένα ἔκανε καὶ στὴν συνέχεια ἐχάρισε τὶς ὁποῖες εἰσπράξεις στὰ ἀνήλικα μεταναστόπουλα.

Οὐδεὶς ψόγος καὶ ἐπ αὐτοῦ.

Κάθε οἰκογένεια ἔχει τὶς ἠθικές της προτεραιότητες τὶς ὁποῖες ὑπηρετεῖ.
Βέβαια μία οἰκογένεια πρωθυπουργικὴ ἐξυπηρετεῖ, πέραν ἀπὸ τὶς ἠθικές της προτεραιότητες καὶ τὶς ἐπικοινωνιακές της.
Ἐγὼ στὴν ἡλικία τῶν 16 ἐτῶν βέβαια εἶχα διαφορετικὲς προτεραιότητες καὶ ἡ οἰκογένειά μου ἄλλες τὶς ὁποῖες ὅσο μποροῦσα ὑπηρετοῦσα.

Θὰ μποροῦσε λοιπὸν ἡ Δάφνη νὰ χαρίσῃ τὰ χρήματα αὐτὰ στὸ «χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ», ἢ στὰ καρκινοπαθῆ παιδιά, ἢ ἀκόμη καὶ στὴν ἀνέγερση κάποιου ἀδριάντος σὲ κάποιο μέρος τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς ἔδειξε ὅμως τὶς προτεραιότητες τὶς δικές της, οἱ ὁποῖες εἶναι παράγωγο τῶν σκέψεων τῆς οἰκογενείας της.

Οὐδεὶς ψόγος καὶ σὲ αὐτὸ ὄμως..

Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν μιλᾶ κάποιος καὶ τὸ ὁποῖο βέβαια χρήζει ψυχιατρικῆς διαγνώσεως, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μητσοτάκης δὲν κρύβει τὶς προτεραιότητές του στὸ μεταναστευτικὸ καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος (ὅπως ἰσχυρίζονται) νεοδημοκράτες τὸν ψηφίζουν.
Αὐτοὺς πρέπει νὰ κυττάξῃ ὁ ἰατρὸς καὶ ὄχι τὴν νεαρὰ γόνο.

Ὁ θεὸς νὰ σᾶς συγχωρέσῃ.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Γιατί δέν πρέπει νά διαθέτῃ Μ.Κ.Ο. ἡ Δάφνη Μητσοτάκη;

  1. Πρώτα με “Μ”ΚΟ, γιά εξάσκηση. Να μαθαίνει το παιδί.

    Άντε, και εις ανώτερα, με εξωχώριο (offshore) ανώνυμη εταιρεία!

    (Το καλό είναι πως δεν υπάρχουν πλέον απόγονοι της “φαμίλιας” εξ ευθείας αρρενογονίας. Το κακό είναι πως θα συνεχίσουν να υπάρχουν χαζοβιόληδες ψηφοφόροι.)

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *