Παράδειγμα ἀθλητοῦ…

2012 τὸ βίντεο. Τέταρτος στὸ Λονδῖνο, γιὰ πέντε δευτερόλεπτα μόνον!

Μεγάλος ἀγώνας καὶ τότε.
Παράδειγμα διαρκείας, σταθερότητος, ἀφοσιώσεως αὐτὸς ὁ ἀθλητής… Δεῖτε τὶ λέει: «…Δὲν εἶναι ἄσκημη ἡ τετάρτη θέσις, ἀλλὰ τὸ ὄνειρο τῆς ζωῆς μου ἦταν τὸ βάθρο. Εἶμαι 32…»
Συνέχεια

Ὁ χρυσὸς πρωταθλητής μας.

Ὁ χρυσὸς πρωταθλητής μας.

Κι ἐν ᾦ ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ἐὰν ἔκλασε, ἐὰν ἔφτυσε ἤ ἐὰν …πήδηξε τὸ ἐπιτελεῖο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, στὸν πλανήτη συμβαίνουν κι ἄλλα, σημαντικότερα.

Ἕνα παράδειγμα εἶναι πὼς ὁ Σπύρος Γιαννιώτης ἔλαβε ἕνα ὁλόχρυσο μετάλλιο στὰ δέκα χιλιόμετρα ὑγροῦ στίβου, στὴν Βαρκελώνη.
Ναί, συμβαίνουν κι αὐτά…
Μὲ τόση ὅμως παραζάλη ποῦ νά τά δοῦμε; Συνέχεια