Ἀνακοίνωσις – Πρόσκλησις

Συναυλία στὸ Καστράκι Δραπετσώνας, δίπλα στὸ «ΑΠΡΟΟΠΤΟ», στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2014, στὶς 8:00 μ.μ.

Διαμαρτυρία γιὰ τὰ Διϋλιστήρια ποὺ ἑτοιμάζουν στὰ Λιπάσματα καὶ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ τὶς ζωές μας, τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας καὶ τὶς περιουσίες μας!!! Συνέχεια

Τέσσερα οἰκιακὰ προϊόντα ἔνοχα γιὰ καρκίνο.

Μέσα στὴν παραζάλη τῆς καθημερινότητός μας, δίχως νὰ τὸ καλοσκεφθοῦμε, χρησιμοποιοῦμε ἕνα σωρὸ δηλητήρια, ἱκανὰ ὅμως νὰ σκοτώσουν κι ὄχι νὰ μᾶς μειώσουν σὲ χρόνο τὶς ἐνασχολήσεις μας. Αὐτὸ σημαίνει πὼς εἶτε ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα, εἶτε ἀπὸ ἄγνοια, ἔχουμε καταφέρῃ κυριολεκτικῶς νὰ καταστρέφουμε τὴν ὑγεία μας καὶ τὴν ὑγεία τῆς οἰκογενείας μας.
Μικρὲς ἀλλαγές, πολὺ μικρές, στὶς συνήθειές μας, εἶναι ἱκανὲς νὰ ἀλλάξουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔως ἐχθὲς μᾶς ὁδηγοῦσαν σὲ χρόνιες καὶ τὶς περισσότερες φορές, μὴ ἰάσιμες ἀσθένειες. Συνέχεια