Ἄρχισε νά πέφτῃ ὁ οὐρανός στά κεφάλια μας;

Μὰ τὸν Τουτάτις!
Τί ἀκριβῶς συνέβῃ στήν πρώην Σοβιετία;
Ἔπαθαν κάτι ἀπό αὐτό πού φοβόμασταν τόσους αἰῶνες ἤ ἦταν κάτι τυχαῖον;
Ἐξ ὅσων γνωρίζαμε, ἐμεῖς οἱ γήινοι, τὰ οὐράνια σώματα ἀπωθοῦνται ἀπὸ τὴν Σελήνη καὶ ἕλκονται ἀπὸ τὸν Δία.
Συνέχεια