Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν …Θανάση; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν ...Θανάση;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις σὲ λίγο…
Εἶναι ἐκεῖνα τὰ δελτία ποὺ μᾶς καθηλώνουν, ἐμπρὸς σὲ μίαν ὀθόνη, μὲ ἕνα τηλεχειριστήριο στὸ χέρι καὶ μᾶς καθιστοῦν …ἀνικάνους νὰ ἀντιδράσουμε στὴν προπαγάνδα τους!!!
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς μᾶς πέρασαν καὶ μᾶς περνοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ μηνύματα ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε …ἀκινητοποιημένοι στοὺς καναπέδες μας.
Κι ἐξ ὅσων ἀντιλαμβανόμαστε, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, μᾶλλον τὰ καταφέρνουν θαυμάσια. Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕνα …ἀγοροκόριτσο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕνα ...ἀγοροκόριτσο;Καλησπέρα μας.
Εἱδήσεις σὲ λίγο…
Καὶ τὶ εἰδήσεις… Πλήρεις καταθλίψεως, ψευδῶν καὶ παραπληροφορήσεως…
Κι ἐμεῖς, ἀν τὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἄλλα, πιὸ εὐχάριστα, στηνόμαστε ἐμπρὸς στὶς ὀθόνες μας καὶ περιμένουμε νὰ μᾶς …παραπληροφορήσουν.
Ἐὰν ὅμως ἀποφασίσουμε νὰ ἀφήσουμε τὶς εἰδήσεις κατὰ μέρος, τότε θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὑπάρχουν πάρα πάρα πολλὰ ἄλλα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε.
Μποροῦμε, γιὰ παράδειγμα, νὰ περπατήσουμε… Οἱ νύκτες εἶναι κατάλληλες… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν …δράκο;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ...δράκο;Σήμερα, ποὺ …«κλείνουμε» αὐτὴν τὴν ἐνότητα, θὰ ἀφήσω τὸν Ἀλέξανδρο νὰ σᾶς γράψῃ.

Θὰ σᾶς παρουσιάσουμε τὸν Δράκο. Μία ἐξαιρετικὴ ταινία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν πολλὰ εἰπωθεῖ ἀλλὰ πάντα παραμένει ἐπίκαιρη…

Καὶ νὰ θυμόμαστε… Συνέχεια