Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα ...κορίτσι γιά δύο;Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἀρνοῦμαι νὰ ἀνάψω τὴν τηλεόρασιν.
Εἷναι χάσιμο χρόνου. Ἔχω πάντα πολὺ σημαντικότερα νὰ κάνω, ἀπὸ τὸ νὰ μὲ ἐκπαιδεύουν κάποιοι γιὰ νὰ γίνω σὰν τὰ μοῦτρα τους.
Τὴν μεγαλυτέραν ἔνστασιν ὅμως διατηρῶ γιὰ τὶς εἰδήσεις. Αὐτὲς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μᾶς κάνουν τὰ μυαλά μας κιμά…
Ἔ λοιπόν, αὐτὲς τὶς εἰδήσεις ἀρνοῦμαι νὰ τὶς ἀκούω καὶ νὰ τὶς βλέπω… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ...κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.Καὶ σήμερα θὰ προτείνω κάτι καλλίτερο ἀπὸ τὶς εἰδήσεις.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλα τὰ θέματα ποὺ τὶς ἀφοροῦν εἶναι ἴδια…

Μόνον καταθλίψεις μοιράζουν καὶ μπόλικο φόβο… Δὲν εἴμαστε τώρα γιὰ τέτοια…

Τώρα χρειαζόμαστε νὰ ἀντλήσουμε κάθε μας ἱκμάδα γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα τὰ ἀνάποδα ποὺ ἔρχονται.

Διότι τὰ ἀνάποδα ἔρχονται, δὲν ἦλθαν ἀκόμη…

Μόνον ποὺ ἐὰν μᾶς βροῦν ἀποδυναμωμένους θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα ...ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;Σαββατόβραδο ἀπόψε…
Κάποιοι δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους…
Κάποιοι ἄλλοι τὴν ἔχουν…
Κάποιοι θὰ στρωθοῦν ἐμπρὸς στὴν τηλεόρασι γιὰ νὰ χαζολογήσουν…
Κάποιοι ἄλλοι θὰ βρεθοῦν μὲ φίλους…
Ὅσοι ὅμως ἀποφασίσουν νὰ δοῦν εἰδήσεις, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸ …ἀποφύγουν. Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια