Ἁντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιασθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν τρελλό πού τά ἔχει 400;;; (ἀναδημοσίευσις)

Ἁντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν τρελλό πού τά ἔχει 400;;;Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, μόνον αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ «τρελλοί» ἔχουν νὰ μᾶς μάθουν καὶ νὰ μᾶς διδάξουν κάτι χρήσιμο. Οἱ εἰδήσεις μόνον νὰ μᾶς ἀγχώσουν, νὰ μᾶς πιέσουν καὶ νὰ μᾶς σπρώξουν σὲ μεγαλύτερα ἐπίπεδα καταθλίψεως μποροῦν.
Βέβαια, τὸ καλλίτερον εἶναι νὰ σβήσουμε διὰ παντὸς τὴν τηλεόρασιν…
Ἐὰν δὲν μποροῦμε, τότε ἄς ἐπιλέξουμε κάτι ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ διασκεδάσουμε καὶ νὰ χαλαρώσουμε, ἰδίως αὐτές, τὶς λίγες ὧρες, ποὺ Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν …δράκο;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ...δράκο;Σήμερα, ποὺ …«κλείνουμε» αὐτὴν τὴν ἐνότητα, θὰ ἀφήσω τὸν Ἀλέξανδρο νὰ σᾶς γράψῃ.

Θὰ σᾶς παρουσιάσουμε τὸν Δράκο. Μία ἐξαιρετικὴ ταινία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν πολλὰ εἰπωθῆ ἀλλὰ πάντα παραμένει ἐπίκαιρη…

Καὶ νὰ θυμόμαστε… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ἔρωτα μέ δόσεις;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ἔρωτα μέ δόσεις;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια