Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν …ἄσχετο βουλευτή; (ἀναδημοσίευσις)

Εἰδήσεις, ἐκλογές…
Ὅλα μαζὺ τὰ κακὰ μᾶς ἔρχονται…
Εὐτυχῶς ὅμως… Σήμερα τελειώνει τὸ πανηγύρι καὶ γιὰ μίε πενταετία, ὅσον ἀφορᾷ στὶς εὐρωεκλογές, θὰ πάψῃ ἡ ζαλάδα…
Διότι περὶ ζαλάδας πρόκειται…
Ἐὰν οἱ ἐκλογὲς ἀπέδιδαν στοὺς λαοὺς κάτι, θὰ τὶς εἶχαν πρὸ πολλοῦ καταργήση. Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀνακαλύπτουμε τό πῶς πάει κάποιος ἀπό τά ἁλώνια στά σαλόνια;;; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…
Κι ἐμεῖς τί θά ἀποφασίσουμε;
Θά ἐπιτρέψουμε γιά ἀκόμη μία νύκτα στούς προπαγανδιστές νά ἀσκήσουν σέ βάρος μας νέες μορφές προπαγάνδας, ἤ θά ἀντιδράσουμε οὐσιαστικῶς;
Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀναρωτώμεθα γιατί ἀναστενάζουν οἱ …πενιές; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ ἕναν δασκαλάκο πού ἦταν λεβεντιά; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι σὲ λίγο…
Σὲ πολὺ λίγο… Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…

Κι ἐμεῖς τί;
Θά ἀνοίξουμε κι ἀπόψε τήν Κερκόπορτα τῆς σκέψεώς μας γιά νἀ εἰσβάλουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ φόβοι καί οἱ τρομοκρατίες ἤ θά ἀντισταθοῦμε; Καί πῶς μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε, ἐάν δέν μποροῦμε νά συνειδητοποιήσουμε πώς εἰδικῶς αὐτές τίς ὧρες, πού ὁ κάθε ἄνθρωπος, σέ ὅλον τόν πλανήτη, χρειάζεται ἡρεμία καί χαλάρωσιν, ἀντί τῶν προπαγανδιστικῶν δελτίων εἰδήσεων; Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ τρεῖς …ψεῦτες; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε… Σὲ λίγο…

Κι ἐγὼ ἐδῶ… Ἀν τὶ γιὰ τὶς εἰδήσεις προτείνω τὰ …καλλίτερα.
Μία βόλτα… Λίγη κουβέντα μὲ φίλους… Λίγο διάβασμα… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ ἕναν …αἰσιόδοξον; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Ἐδῶ εἶμαι κι ἐγὼ πάλι… Ὅπως κάθε βράδυ…
Ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς προτείνῳ μίαν ἄλλην ἐνασχόλησιν μέσα ἀπὸ τὶς ὀθόνες μας…
Μίαν ἑλληνική, τρυφερή, χαριτωμένη, διασκεδαστική, χαλαρωτικὴ καὶ εὐχάριστη ἑλληνικὴ ταινία…
Μίαν στιγμὴ χαλαρώσεως μέσα στὸ 24ωρό μας, ποὺ εἶναι πλῆρες ἄγχους, προβλημάτων καὶ τρομοκρατίας… Συνέχεια