Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ τήν Ῥένα πού εἶναι …ὀφσάιντ;

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ κάτι …ὀμορφόπαιδα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ κάτι ...ὀμορφόπαιδα;Καλησπέρα μας…
Ἐκλογὲς ἦσαν καὶ πέρασαν καὶ φυσικὰ ἐμεῖς πάλι ἀπόψε ἐμπρὸς στὶς ὀθόνες μας ἀναμένουμε τὰ δελτία εἰδήσεων. Κατὰ τὰ γνωστά.
Ἀντὶ τῶν εἰδήσεων ὅμως ἐγὼ προτείνω μίαν τρυφερή, διασκεδαστικὴ καὶ σαφῶς πιὸ ἀναγκαία, γιὰ τὴν ἡρεμία μας, ἑλληνικὴ ταινία.
Γιατί;
Μὰ διότι ἐτοῦτες τὶς ὧρες πρέπει νὰ ἡρεμοῦμε κι ὄχι νὰ ἀποτρελλαινόμεθα… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν …ἄσχετο βουλευτή;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν ...ἄσχετο βουλευτή;Εἰδήσεις, ἐκλογές…
Ὅλα μαζὺ τὰ κακὰ μᾶς ἔρχονται…
Εὐτυχῶς ὅμως… Σήμερα τελειώνει τὸ πανηγύρι καὶ γιὰ μίε πενταετία, ὅσον ἀφορᾷ στὶς εὐρωεκλογές, θὰ πάψῃ ἡ ζαλάδα…
Διότι περὶ ζαλάδας πρόκειται…
Ἐὰν οἱ ἐκλογὲς ἀπέδιδαν στοὺς λαοὺς κάτι, θὰ τὶς εἶχαν πρὸ πολλοῦ καταργήση. Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάποιον πού ἔχει φιλότιμο;

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ἀν τὶ τῶν εἰδήσεων ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε δεκάδες ἄλλα πράγματα, σαφῶς πιὸ ἐνδιαφέροντα, χαλαρωτικὰ καὶ σημαντικὰ γιὰ τὴν ἡρεμία μας καὶ τὴν συνείδησίν μας. Θὰ μπορούσαμε, ἄς ποῦμε, νὰ διαβάσουμε ἕνα βιβλίο…
Ἤ θὰ μπορούσαμε νὰ συζητήσουμε μὲ φίλους… Ἤ νὰ περπατήσουμε αὐτὴν τὴν ὄμορφη βραδιά…
Τόσα πολλά… Μὰ ἐμεῖς κάποιες φορὲς δὲν τὰ βλέπουμε… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἔναν ἄνδρα πού ἔχει φιλότιμο;

Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἐπικίνδυνες εἰδήσεις, σήμερα προτείνω νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν φίλο μας τὸν Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αὐτὸν ποὺ παράτησε τὴν πολιτική, γιὰ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ τοῦ οἴκου, ὅταν ἀντελήφθῃ πὼς παρὰ εἶναι βρώμικη γιὰ τὶς ἀντοχές του…

Βέβαια, πάντα πίστευα πὼς δὲν γίνεται νὰ εἶσαι ἔξω ἀπὸ τὸν χορὸ καὶ νὰ πασχίζῃς νὰ διορθώσῃς τὰ βήματά του…
Στὸν χορὸ μπαίνεις καὶ χορεύεις…
Κι ὁ Μαυρογιαλοῦρος, κατ’ ἐμέ, ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ στὴν θέσιν του καὶ νὰ ξεβρωμίσῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, τὸ κομμάτι τῆς πολιτικῆς ποὺ τοῦ ἀναλογοῦσε… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἄν καὶ ἡ ἐποχὴ δὲν ἐνδείκνυται γιὰ συζητήσεις περὶ διαζυγίων, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν αὐξηθῇ κατακόρυφα, ἐγὼ θὰ τὸ τολμήσω.
Ἴσως ἀφ΄ ἑνὸς καταφέρουμε νὰ διακρίνουμε αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ χάσαμε καὶ μᾶς ἐπέτρεψε στὸ νὰ φθάσουμε στὸ διαζύγιο…
Ἴσως, ἀφ΄ ἑτέρου νὰ εἶναι ἀκόμη μία καλὴ εὐκαιρία νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν καταδυνάστευσι τῶν εἰδήσεων…
Ἴσως μόνον νὰ γελάσουμε… Κάτι ποὺ τόσο μᾶς χρειάζεται… Συνέχεια