Πόσο …«ἰταλική» ἑταιρεία εἶναι ἡ Edison πού θά ἐκμεταλλευθῆ τούς ὑδρογονάνθρακες τοῦ Πατραϊκοῦ Κόλπου;

Η «Ιταλική» Edison θα εμπλακεί στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του Πατραϊκού Κόλπου.

Πόσο ...«ἰταλική» ἑταιρεία εἶναι ἡ Edison πού θά ἐκμεταλλευθῆ τούς ὑδρογονάνθρακες τοῦ Πατραϊκοῦ Κόλπου;1
Η εταιρεία δεν είναι Ιταλική αλλά ανήκει στον Γαλλικό Ενεργειακό Όμιλο που λέγεται EDF (84,5% ανήκει στο Γαλλικό Δημόσιο). Συνέχεια