Λεβέντες πού, ἕνας ἕνας, …φεύγουν!!!

Ἕνας ἕνας οἱ λεβέντες φεύγουν…

Σήμερα τὸ πρωὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ἕνας παλλήκαρος πολεμιστὴς τῆς Μάχης τῆς Κύπρου, ὁ Ὑπολοχαγὸς τὸ 1974 τῆς Α’ ΜΚ τοῦ Μάλεμε καὶ 35 ΜΚ Κύπρου, Συνταγματάρχης (ΠΖ) ἐ.ἀ. Βασίλης Φθενὸς (στὴν φωτογραφία ἐποχῆς τὸν βλέπουμε μέσα σὲ κύλο.).

Ἡ κηδεία του θὰ γίνη τὴν Τετάρτη.

Καλὸ ταξείδι Λεβέντη τοῦ Ψηλορείτου…!!!
Ὁ Ἑλληνισμὸς στὴν ἀληθινή του διάσταση θὰ εἶναι ὑπερήφανος καὶ γιὰ ἐσέναν, ἀλλὰ καὶ ἡ Κύπρος θὰ σὲ εὐγνωμονῆ!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος