Γερμανὸς θὰ …«καθαρίση» τὰ ἀποκαΐδια (καὶ τοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ)!!!

Αυτός, λοιπόν, είναι ο διακεκριμένος καθηγητής Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, που ο Τσίπρας έβαλε επικεφαλής της επιτροπής για την διερεύνηση των αιτίων της μεγάλης καταστροφής στο Μάτι αλλά και υπεύθυνο για την εκπόνηση μελέτης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστροφές στο μέλλον. Συνέχεια