Τώρα ῥεζιλεύουν καὶ τοὺς Δελφούς!

Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός, ἐὰν ζοῦσε σήμερα, θὰ εἶχε ἁρπάξῃ πρὸ πολλοῦ τὸ σάρωθρον καὶ θὰ εἶχε καθαρίσῃ, τοὐλάχιστον τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῶν Δελφῶν, καθῶς κι ὅλην τὴν γύρω περιοχή, ἀπὸ κάθε μορφῆς Ὕβρι.
Δυστυχῶς μας ὅμως δὲν ζεῖ!
Κι ἐφ΄ ὅσον δὲν ζεῖ, τὰ ἠλιθιότερα τῶν ἠλιθιοτέρων κατασκευάσματα, ἔπιασαν νὰ ἀποδιαλύσουν τὸν πανάρχαιο αὐτὸν τόπο, στολίζοντάς τον μὲ ὅ,τι χειρότερο θὰ μποροῦσε νὰ ἐμπνευσθῇ κάποιος ἄχρηστος κι ἀτάλαντος. Βλέπετε, οὐδέποτε τὸ κάλλος ὑπῆρξε γιὰ αὐτοὺς παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Πάντα παρέα μὲ τὴν ἀσχήμια, τὴν κακομοιριὰ καὶ τὴν κάθε λογῆς δουλικότητα ἐπορεύοντο!!! (Ἤ ἐκπορνεύοντο… Ταὐτόσημα ἔχουν καταντήσῃ!!!)

 

Συνέχεια

Τέχνη ἢ πορνό;

Κυνόδοντας: Τὸ λουλούδι τῆς παρακμῆς.

Γράφει ὁ Στέφανος Ληναῖος. Καὶ ξέρει τὶ γράφει. Ἁπλῶς εἶναι τόσο βαθὺ τὸ χάσμα ποὺ χωρίζει τὴν τέχνη ἀπὸ τὴν «τέχνη» ποὺ κανονικά δὲν χρειάζεται νὰ ἀποροῦμε!

Ἀναζητοῦμε μὲ ἀγωνία τὸν πᾶτο τοῦ βαρελιοῦ… Δὲν γίνεται νὰ εἶναι ἄπατο… Κάποιαν στιγμὴ θὰ πάψῃ ἡ κατρακύλα… Κάποιαν στιγμὴ θὰ τὸν πιάσουμε τὸν πᾶτο. Ἔτσι, γιὰ Συνέχεια