Λασπολογεῖ ἀνερυθρίαστα ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς

Βγῆκε ὁ σπίρτζης καὶ ἰσχυρίσθη πὼς ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ οἰκοπέδου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου 26 συμπολῖτες μας (καὶ παιδιά) κατέληξαν, ἦταν πολιτευτὴς τῆς ΝουΔουλάρας καὶ φυσικὰ καταπατητής.

Παντελῶς ἀδιάφορον. Ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, εἴμαστε ὀλίγον …συγγενεῖς μεταξύ μας. Ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, εἴμαστε καὶ  ὀλίγον ψηφοφόροι. Ὅλοι μας ὅμως, κατὰ τὸν κάθε μουσιοῦ ντὲ σπίρτζη εἴμαστε ἀπολύτως χαχόλοι καὶ χάνοι καὶ νούμερα καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ αὐτονόητον: Συνέχεια