Ἡ ἱστορία ἀπό τήν πλευρά τῶν Τούρκων!

Ὁ κύριος Βερέμης μᾶς λέει πώς ἡ ἱστορία πρέπει νά ξαναγραφῇ! Νά λάβουμε ὑπ’ ὂψιν μας καί τήν πλευρά τῶν Τούρκων. Ἡ ἂποψις τῆς ἂλλης ὂχθης! Ναί κύριε Βερέμη μας! Νά τήν μάθουμε! Ἀλλά νά μάθουν κι αὐτοί τήν δική μας πλευρά! Τώρα πού τό στήσατε τό μαγαζί, νά πιάσουμε ὃλοι μαζὺ νά διδάξουμε καί τήν δική μας πλευρά στούς τούρκους. Κύριε Βερέμη μας!

Ὁ κύριος Ἀλαφοῦζος μᾶς λέει πώς εἶναι ὢριμος ὁ καιρός νά δοῦμε τήν ἀλήθεια ἀπό τήν ἂλλην πλευρά! Νά ξαναμάθουμε δῆλα δή τήν ἱστορία τῆς ἐπαναστάσεως κύριε Ἀλαφοῦζε μας; Νὰ δοῦμε τήν ἀλήθεια ἀπό τήν ἂλλην πλευρά. Ἒ, τώρα πού μεγαλώσαμε, νά μή μάθουμε κύριε Ἀλαφοῦζε μας πώς ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν «σφαγεύς»; Ἢθελα νά ἢξερα μέ τί στόμα θά μιλοῦσες σήμερα ἐσύ κύριε Ἀλαφοῦζε μας, ἐὰν ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἦταν αὐτό πού ἦταν!  Κύριε Ἀλαφοῦζε μας!

Δὲν θά τό δῶ τό τερατούργημα πού θά μᾶς παρουσιάσετε ἀγαπητοί μου! Ξέρετε γιατί;

Γιατί ἡ ἱστορία εἶναι ἓναν νόμισμα πού ἒχει δύο ὂψεις! Τήν ψιν το νικημένου καί τήν ψιν το νικητο! Ὁ Ἓλλην, μετά ἀπό τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς κατάφερε καί ἀπετίναξε τόν τούρκικο ζυγό! Ἀπέκτησε τήν ἐλευθερία του! Λέτε νά ἒγινε μέ γαλιφιές καί σκυψίματα κάτι τέτοιο; Λέτε νά ἐχαρίσθησαν κεφάλια; λήθεια, τήν στορία το Μεσολογγίου, πς θά τήν παρουσιάσετε; Ποιά θά εἶναι «ἡ ἂλλη πλευρά;» Τν Ψαρν; Τς Χίου; Τί θά ἀναφέρῃ ἡ ἂλλη πλευρά γιά αὐτά τά γεγονότα; Θά λέει πώς πῆγαν γιά καφέ καί μαστίχα τά μεμέτια; Ἢ μήπως θά λέη πώς ἒκαναν μεικτούς γάμους; Ἀλλά τί ἀναρωτιέμαι…. Δέν θά λέῃ….

Ὁ Τοῦρκος, ὡς κατακτητής, ἒχασε τά ἐδάφη του καί τούς σκλάβους του. Ἀντέδρασε καί πολέμησε μέ κάθε τρόπο! Κι ὃταν ὑπεχρεώθη σέ ὑποχώρησιν, ΠΟΤΕ, μὰ ΠΟΤΕ δέν ἀνεγνώρισε στόν πρώην ῥαγιά του, δικαιώματα ἐλευθερίας καί αὐτοδιαχειρίσεως. Δέν μπορῶ λοιπόν νά σεβασθῶ τήν «ἂλλην ἂποψιν» τοῦ ὃποιου αἰσθάνεται ῥηγμένος ἀφέντης! Ἀντιληπτόν;

Ἀλλά ἂς μή σᾶς διακόπτω!

Ἒχετε θεάρεστον ἒργον νά πράξετε!!

Ἀλήθεια, θὰ τὸ μεταφέρετε τελικῶς καὶ στὴν τουρκική; Γιατί μίαν ἀγωνίαν τὴν ἒχω…..

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εὐτυχῶς πού οἱ Ἓλληνες ἒχουν ξεκινήσει νά ξυπνοῦν καί νά μή πιστεύουν ΤΙΠΟΤΑ ἀπό ὃσα τούς λέτε!!! Ἒχετε δίκαιον βουνό πάντως! Πράγματι ὠρίμασαν οἱ συνθῆκες!

Ἂ…. Καί κάτι τελευταῖο… Ἐθνική τράπεζα ποίας χώρας εἶναι ὁ χορηγός σας εἲπαμε; Ἢ δέν εἲπαμε;

Leave a Reply