Αὐξανόμεθα καὶ πληθυνόμεθα!

Στὸ defencenet διαβάζω γιὰ τὴν πληθυσμιακή μας αὔξησι!

«Σε 11.305.118 άτομα, εκτιμάται ότι είχε ανέλθει την 1η Ιανουαρίου 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας, αυξημένος κατά 44.716 άτομα σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η αύξηση αυτή του πληθυσμού περίπου 0,4% όμως δεν οφείλεται στην γεννήσεις των Ελλήνων που ήταν 9.817 άτομα, αλλά στους μετανάστες 35.099 άτομα, πάντα μέσα στο χρόνο από τον Ιανουάριο του ΄09 στον Ιανουάριο του ’10….»

Πολὺ τὸ χάρηκα! Δὲν θὰ χαθοῦμε ἀπὸ προσώπου γῆς!!! Ἔχουμε πλέον καλύψει τὰ κενὰ τοῦ δημογραφικοῦ μας! Τώρα πιὰ δὲν κινδυνεύουμε μὲ ἐξαφάνισι ὡς πολιτεία!!! Σταματᾶμε νὰ γεννᾶμε! Μόνον εἰσαγωγὲς θὰ κάνουμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἐξῆς!

Τὶ σημασία ἔχει ἐὰν εἶναι μαῦροι, κίτρινοι ἤ κόκκινοι;

Σὲ 100.000 χρόνια θὰ ἔχουν μεταλλαχθεῖ κι αὐτοὶ σὲ Ἕλληνες!!! Λίγο ἐμπριμὲ βέβαια, ἀλλὰ Ἕλληνες!!! Θὰ πέσουν καὶ κάποιοι ….ἐθελοντικοὺ τύπου ἐξισλαμισμοὶ…

Τοῦ Κουτρούλη ὁ γᾶμος θὰ γίνῃ….

Βέβαια μὲ τοὺς νέους αὐτοὺς πολῖτες καὶ τὸ «εἶδος» τους, ὑπάρχει ἕνα θεματάκι…

Μικρούλι, ἀλλὰ θεματάκι….

Ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ «αἰσθανθοῦν» τὸν τόπο σὰν σπίτι τους, θὰ τὸ παίζουν κατσικοκλέπτες ἤ σκέτο κλέπτες!!! Καὶ εἶναι ζόρικο νὰ γνωρίζουμε πὼς γιὰ τὰ ἐπόμενα 100.000 χρονάκια θὰ δίδουμε τὸν μισὸ μας μισθὸ στὸν ἕνα κλέπτη ποὺ λέγεται κρᾶτος καὶ τὸν ἄλλον μισὸ στὸν ἄλλον κλέπτη ποὺ λέγεται νεοέλλην!!!

Ἀλλὰ ποῦ θὰ μᾶς πάῃ; Θὰ συνηθίσουμε!!! Τὰ πρῶτα ἑκατὸ χρονάκια θὰ εἶναι δύσκολα! Τὰ ὑπόλοιπα 99.900 θὰ περάσουμε σάκχαριν!!!

Φιλονόη.

Leave a Reply