ΔΑΕΙΡΑ: ἀλλαγή διευθύνσεως.

Ἡ πολύ καλή ἱστοσελὶς ΔΑΕΙΡΑ, ἄλλαξε ἠλεκτρονική διεύθυνσι!

Ἀπό σήμερα οἱ φίλοι της μποροῦν νὰ τὴν βρίσκουν στὸ daeirakem.blog spot.com

Ἐκεῖ μπορεῖτε νὰ μάθετε πολλά γιά τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ κέντρου Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν Δάειρα, γιὰ τὶς δράσεις καὶ γιὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ δουλεύουν ἀκούραστα τόσα χρόνια.

Ὅπως ἐπίσης, θὰ βρεῖτε πολλές καταχωρήσεις γιὰ ἱστορικά θέματα, φωτογραφίες καὶ ὑλικό ἀπό Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν διάδοσι τοῦ Ἕλληνισμοῦ.

Γιὰ ὅσους δὲν τήν γνωρίζουν, ἀξίζει νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν!

Φιλονόη.

Leave a Reply