Ἱστορικὲς ἀλλοιώσεις καὶ νεοταξίτικες κατευθύνσεις μέσα ἀπὸ τὸ «ELEUSIS 21»

Η ΔΑΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ «ELEUSIS 21»

Κραυγὴ ἀγωνίας καὶ δημόσια καταγγελία τοῦ Κέντρου Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «Δάειρα» γιὰ τὰ περιεχόμενα τοῦ Φακέλλου τῆς Ἐλευσῖνος Π.Π.Ε. 2021

Ἡ ἀνάδειξις τῆς Ἐλευσῖνος ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης τὸ 2021 ἔφερε ἐν μέσῳ πολυεπιπέδου κρίσεως ἄνεμο αἰσιοδοξίας στοὺς κατοίκους γιὰ τὸ μέλλον τῆς πολυπάθου πόλεως καὶ σὲ ἐμᾶς προσδοκία γιὰ τὴν ἀνάδειξι ἐπὶ τέλους τοῦ σημαντικωτάτου πνευματικοῦ ῥόλου της στὸ ἑλληνικὸ καὶ παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ἡ Ἐλευσὶς διαθέτει μιὰν μοναδικὴ οἰκουμενικὴ ταὐτότητα, τὴν ὁποίαν ἐκτιμοῦν οἱ ὅπου γῆς μορφωμένοι ἄνθρωποι, ἀναμένοντας καὶ πάλι τὴν ἐνεργὸ ἀρωγή της στὴν οἰκοδόμησι ὑγειοῦς καὶ ὀλβίου κοινωνίας τῶν Ἀνθρώπων «ἐπὶ Παιδείᾳ καὶ ἐπανορθώσει τοῦ Βίου». Ὁ τόπος μας εἶναι Ἱερὸς – ἡ ἱερότης οὐδέποτε χάνεται – καὶ ἡ ἀποστολή του ἦτο ἡ τέλεσις τῶν Μυστηρίων ἀπὸ προπάτορος Κελεοῦ ἕως Θεοδοσίου Α΄ (392 μ.Χ.) ὁ ὁποῖος ἀπηγόρευσε ταῦτα (…ὡς «νέα τάξις πραγμάτων» ποὺ ἔφερε τὸν Μεσαίωνα).

«Ὦ πάλαι ποτὲ Ἐλευσίς, ποίαις κιθάραις ἤ λύραις τό κοινόν πτῶμα τό κοινόν τῆς γῆς κατακλαύσεται»;

Ἡ Ἱερὰ Ἐλευσὶς ὅλες αὐτὲς τὶς χιλιετίες δὲν ἦταν ἄστυ, ὅπως ἡ Κόρινθος ἤ τὰ Μέγαρα, ἀλλὰ τέμενος, καὶ μάλιστα «ταυτὸν ἦν Συνέχεια

Ὁ ἀγώνας τοῦ Κυναιγείρου ἐπὶ τέλους δικαιώνεται!


Το Κέντρον Ελευσινιακών Μελετών ΔΑΕΙΡΑ ανέλαβε, ως γνωστόν από πέρυσι, την ανέγερση Μνημείου για τον ήρωα Κυναίγειρο, αδελφό του Αισχύλου, ως ελάχιστο φόρο τιμής των Ελευσινίων απογόνων για τα 2500 χρόνια από την Μάχη του Μαραθώνος.

Επιτέλους, μετά από την έκδοση τεσσάρων αδειών (Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνος 26-7-10,  Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων και Ναυτιλίας 12-11-10, Γ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων 18-1-11,  Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων3-3-11), και σήμερα με την κατάθεση καταστάσεως εργαζομένων (!), με διαβεβαίωσαν από την Λιμενική Αστυνομία ότι τα “χαρτιά” μας είναι πλήρη και θα βγάλουν την τελική Άδεια ανεγέρσεως του Μνημείου του Κυναίγειρου, που περιμένουμε μήνες τώρα από το  Λιμεναρχείο, μέσα στον Απρίλιο. Απομένει η αναγγελία ενάρξεως εργασιών στο ΙΚΑ Ελευσίνος, αφού καταθέσουμε προϋπολογισμό του έργου, για να πληρωθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές(!!!).
Συνέχεια

ΔΑΕΙΡΑ: ἀλλαγή διευθύνσεως.

Ἡ πολύ καλή ἱστοσελὶς ΔΑΕΙΡΑ, ἄλλαξε ἠλεκτρονική διεύθυνσι!

Ἀπό σήμερα οἱ φίλοι της μποροῦν νὰ τὴν βρίσκουν στὸ daeirakem.blog spot.com

Ἐκεῖ μπορεῖτε νὰ μάθετε πολλά γιά τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ κέντρου Συνέχεια