Ἐπικίνδυνος ἡ μὴ φυσικὴ θεραπεία τῆς γρίπης;

Θὰ μεταφέρω σήμερα ἕνα ἄρθρον ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο Τοξότης, διότι τὰ ἐρωτήματα γύρω ἀπὸ τὸ πῶς διαχειρίζονται τὰ ζητήματα θεραπείας μας ἀπὸ οἱ τῆς  ἰατρικῆς κοινότητος,  συνεπικουρούμενα ἀπὸ ὄλο καὶ περισσότερες καταγγελίες, μᾶς κάνουν ὅλο καὶ περισσότερο  καχύποπτους καὶ ἐπιφυλακτικούς.

Δὲν νομίζω νὰ ἔχῃ λάβει κάποιος ἀπαντήσεις γιὰ τὰ παρακάτω. Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν θὰ λάβῃ. Ἄλλως τε, τόσα συνέδρια πρέπει νὰ «ἐξοφληθοῦν».. Ὑπάρχει καλλίτερη ἐξόφλησις ἀπὸ τὴν σιωπή;

Φιλονόη.

Το Tamiflu λοιπόν καταστέλλει την λειτουργία της νευραμινιδάσης που είναι συνυπεύθυνη για την επιφανειακή τάση (βιοηλεκτρική τάση) των κυττάρων. Αυτό το επιφανειακό φορτίο όμως είναι η αιτία που
τα κύτταρα του αίματος δεν συγκολλούνται και απωθούνται σαν μπαλάκια του πινγκ πόνγκ. Αν μειωθεί δραστικά η έντασή του, τότε τα αιμοσφαίρια συγκολλούνται και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην μεταφορά οξυγόνου.
Έτσι ο οργανισμός ασφυκτιά εσωτερικά, ή ακόμα και πεθαίνει από εσωτερική ασφυξία, ανάλογα πάντα με την δόση και την διάρκεια χορήγησης του Tamiflu που προβλέπει το ιατρικό πρωτόκολλο σε κάθε περίπτωση ασθενούς.
Αν τα παραπάνω είναι σωστά, τότε μερικά από τα ερώτηματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:
1. Τα γνωρίζουν αυτά οι γιατροί;
2. Αν τα γνωρίζουν, τότε μήπως είναι πεπεισμένοι ότι οι χορηγηθείσες δόσεις του Tamiflu είναι “αβλαβείς”  και τις παίρνουν ενδεχομένως και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους;
3. Αν δεν τα γνωρίζουν, τότε μήπως δεν έπρεπε να βρίσκονται στην θέση που βρίσκονται;
4. Αν το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν διαθέτει κανέναν ιό Η1Ν1 (δεν μας έχει πει ακόμα που τον βρήκε), 
τότε ενάντια σε τί έχει επίδραση το Tamiflu, εκτός από το να επιφέρει ασφυξία ή και θάνατο, 
που έπειτα αποδίδονται στον ανύπαρκτο ιο Η1Ν1 ως “αναπνευστικές επιπλοκές”;
5. Μήπως τελικά η πλειοψηφία όσων ασθενών πέθαναν, ήταν ακριβώς εκείνοι που έλαβαν αυτή την χημειοθεραπευτική 
“αγωγή” του Tamiflu και που αν δεν την είχαν λάβει, πιθανότατα θα ζούσαν ακόμα;
6. Είναι η (οποιαδήποτε) γρίπη υπεύθυνη για τους όποιους θανάτους παγκοσμίως, ή μήπως υπεύθυνη είναι κυρίως η καταστολή της γρίπης και του θεραπευτικού πυρετού με φάρμακα (είτε φυσικά, είτε χημικά);

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

Leave a Reply