Οἱ «ὀργισμένοι» ζητοῦν βοήθεια

Παρακολουθῶ κάθε ἡμέρα ἀπό κοντά τίς ἐκδηλώσεις τοῦ κινήματος τῶν όργισμένων Ἑλλήνων στίς πλατεῖες τῆς χώρας καί ἰδιαιτέρως σέ αὐτήν τοῦ Συντάγματος, ὅπου ἔχω καλλιτέρα πρόσβασι.

Ὁ κόσμος προσέρχεται, κυρίως, μετά τίς 8:00, γεμίζει ἀσφυκτικά ἡ πλατεία Συντάγματος κάθε μέρα, μέ ἀποκορύφωμα τήν συγκέντρωσι τῆς Τρίτης (λόγω καί τῆς “Σπίθας”) ἀλλά ἰδιαιτέρως αὐτήν τῆς Κυριακῆς 29 Μαΐου 2011.

Οἱ ὀργισμένοι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα, χορεύουν, τραγουδοῦν τόν έθνικό ὕμνο καί τήν Ξαστεριά. Ὥρισμένες φορές γιουχάρουν, κυρίως,  τόν Γιωργάκη καί τόν Πάγκαλο καί αὐτό εἶναι ὅλοοοοο. Προχθές, ὁ κ. Χαρδαβέλλας στήν ἐκπομπή του στό Alter, μᾶς παρουσίασε τούς ἐκπροσώπους, ὑποτίθεται, τῶν “ἀγανακτισμένων”. Ἀστεῖα πράγματα. Μιά μικρή μειοψηφία ἴσως νά ἐκπροσωποῦν. Μπορεῖ νά εἶναι αὐτοί πού ἔχουν καταλύσει σέ σκηνές στό κάτω μέρος τῆς πλατείας ἤ αὐτοί πού πίνουν καφέ στοῦ Τερκενλῆ καί στό Παναθήναιον. Οἱ θιασῶτες τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἀμέσου δημοκρατίας (ἔτσι γράφουν στά πανώ τους). Αὐτοί πού πιστεύουν ὅτι ὅλη ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ἕνα. Ἕλληνες, Ρουμάνοι, Πακιστανοί. Ἴσως νά περιμένουν καί τήν βοήθεια τῶν ἀλλοδαπῶν γιά νά προχωρήσουν στό παρασύνθημα. Ἀλληλεγγύη. Ἔτσι, τουλάχιστον, εἶπε ἡ Περσεφόνη, ἄν κατάλαβα καλά. Βοήθεια ζητοῦσε καί ἀπό ὅπου θέλει ἄς εἶναι!!!Αὐτοί δέν χορεύουν καί δέν κάνουν χαβαλέ, ψιλοπράγματα (οἱ κάτω).

Στό πάνω μέρος τῆς πλατείας ὅμως, καί ἀπέναντι ἀπό τόν ναό τῆς δημοκρατίας (!) γίνεται ἡ μεγάλη φασαρία. Τύμπανα, κορνέτες, χοροί, τραγούδια, Ἑλληνικές σημαῖες κλπ. Ἐπίσης, σέ μιά γωνία, στήν Γεωργίου Α΄, ἀπέναντι ἀπό τήν Μεγάλη Βρετανία, ὑπάρχουν καί 2 – 3 κιόσκια από πανί. Ἐκεῖ ἑδρεύουν οἱ 300 Ἕλληνες. Μοιράζουν φυλλάδια καί πολλές φορές μιλοῦν στόν κόσμο ἀπό ἕνα μικρόφωνο (οἱ ἐπάνω).

Ἀναρωτιέμαι, δέν ἔχουν σκεφτεῖ ὅλοι αὐτοί (οἱ ἐπάνω καί οἱ κάτω) ὅτι πρέπει νά εὕρουν μερικούς κοινούς ἀντιπροσώπους, τώρα πού ἔχουν ἔλθει πιό κοντά, γιά νά μπορέσουν νά τούς ἐκπροσωπήσουν στό μέλλον; Δέν πρέπει, δηλαδή, ὅλη αὐτή ἥ ὀργή – καί διά τῆς ἐκτονώσεως, βεβαίως, πού λαμβάνει χώραν, καθημερινῶς ἀπό τίς 5 – 6 τό ἀπόγευμα μέχρι τά ξημερώματα, νά μετατραπεῖ σέ κάτι ἄλλο. Θά συνεχίσουν νά κλιμακώνουν τήν ὀργή τους ὅσο δέν γίνονται δεκτά τά αἰτήματά τους (ποιά αἰτήματα;) ἤ θά καταθέσουν προτάσεις γιά ἀλλαγή τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ;

Τό διεφθαρμένο μας σύστημα δέν θά παραδωθῆ, ἔτσι, ἀμαχητί. Σέ λίγο καιρό θά ἀρχίση νά ἀντιδρᾶ. Ἤδη τά ΜΜΕ ἔχουν ἀρχίσει νά ἀπαξιώνουν τό κίνημα τῶν ὀργισμένων πολιτῶν – μέχρι ἡ Λουκᾶ ἐπεστρατεύθη – λέγοντας ψέμματα καί δείχνοντας στήν τηλεόρασι, σημεῖα τῆς πλατείας πού δέν ἔχουν κόσμο ἤ γυρίζοντας βίντεο στίς 6 – 8 τό ἀπόγευμα πού οἱ ὀργισμένοι δέν ἔχουν μαζευτεῖ ἀκόμη! 

Πολύ φοβοῦμαι ὅτι, ἄν οἱ ὀργισμένοι τῶν πλατειῶν ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος δέν προχωρήσουν στό παρασύνθημα, τό κίνημα θά ἐκφυλισθῆ. Ἴσως, αὐτή νά ἦταν ἀπό τήν ἀρχή ἡ κατεύθυνσι τῶν ὑποστηρικτῶν του. Ἡ ἐκτόνωσις διά τῶν συνθημάτων καί ὁ προοδευτικός ἐκφυλισμός του!!!                                                                                                                                                                                              

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply