Ἡ Σελήνη καὶ ἡ ἀλήθεια της.

Στὴν ἐπιστήμη τῆς Ἐξελίξεως διδάσκεται πὼς ἡ γῆ ἔχει ἡλικία 4,7 δις χρόνια καὶ ἡ σελήνη περισσότερα τῶν 5 δίς. Κάποιοι ἐπιστήμονες τὴν ἡλικία αὐτὴν τὴν κατεβάζουν στὰ 4,7 καὶ κάποιοι ἄλλοι, βασιζόμενοι στὴν χρονολόγησι τῶν πετρωμάτων τῆς Σελήνης, στὰ 7-20 δίς χρόνια. 

Δὲν ξέρω τελικῶς πόση σημασία ἔχει ἡ πραγματικὴ ἡλικία τῆς Σελήνης. Αὐτὸ ποὺ ξέρω, καὶ οὐδεῖς ἀπαντᾶ ἔως τώρα ξεκάθαρα, εἶναι τὸ ἀσυμβίμαστον τῆς ταὐτοχρόνου «ἐξελίξεως» Σελήνης καὶ ἡλιακοῦ μας συστήματος. (Ἡ ἡλικία τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος ἀνέρχεται ἐπίσης στὰ 5 δις χρόνια.)

Ἔχουμε λοιπὸν  μίαν ἀριστοτελικὴ καταγραφή, ἔχουμε καὶ ψήγματα πληροφοριῶν σκόρπια, γνωρίζουμε ἐπίσης τὴν βροχὴ τῶν οὐρανίων σωμάτων στὴν γῆ πρὸ μερικῶν ἐκατομμυρίων ἐτῶν… Καὶ αὐτομάτως γεννῶνται νέα ἐρωτήματα. Ἐὰν εἴχαμε βροχὴ οὐρανίων σωμάτων, τέτοιων ποὺ δημιουργοῦσαν σεισμοὺς, πλημμύρες, καταστροφὲς ποὺ ἔφθαναν στὰ ὅρια τοῦ σχεδὸν πλήρους ἀφανισμοῦ τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν πλανήτη….. Τότε, μήπως αὐτὸ τὸ οὐράνιο σῶμα εὑρίσκεται ἀκριβῶς ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀποτρέπῃ τέτοιου εἴδους καταστροφές; 

Σαφῶς καὶ δὲν μπορεῖ κάποιος ἐπιστήμων νὰ ἀπαντήσῃ. Ἄλλως τε οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀγνοοῦν τὴν πλούσια σὲ ἐπιστημονική γνώσι Ἑλληνικὴ γραμματεία. Ἐπίσης τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ συνδυάσουν κάποιες παραμέτρους ποὺ ἡ (πολὺ  καλὰ δομημένη κι ἐπιμεριστική) ἐκπαίδευσι τους ἀπορρίτπει. 

Ἔχουν μάθει γιὰ παράδειγμα πὼς ὅλα ξεκίνησαν νὰ ὑπάρχουν μέσα ἀπὸ κάποιο σπήλαιο. Εἶναι ἀδύνατον γιὰ αὐτοὺς νὰ ἀντιληφθοῦν προηγουμένους πολιτισμούς. 

Θυμᾶμαι ἕνα περιστατικό, ποὺ καλὸς φίλος ξεναγὸς μοῦ ἱστοροῦσε πρὸ ἐτῶν. Στὴν Κνωσσό ὑπῆρχαν πάρα πολλὰ εὑρήματα. Κάποιων ἐξ αὐτῶν ὅμως οἱ ἀρχαιολόγοι δὲν ἐγνώριζαν τὴν χρηστικότητα. Τυχαίως, πέρασε ἕνας ἀρχιτέκτων ἀπὸ ἐκεῖ καὶ διεπίστωσε πὼς τὰ πήλινα ἀντικείμενα ἦσαν χρηστικὰ γιὰ συγκεκριμένες ἐργασίες τοῦ οἴκου. (Δὲν θυμᾶμαι ὅμως περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἀνάγκης.) 

Συνδυαστικὰ λοιπὸν, κατάφεραν δύο ἐπιστῆμες νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν  μίαν παράμετρο. Ἀλλὰ τὸ περιστατικὸ ἦταν τυχαῖον. Ἐξηκολούθησαν νὰ ἐργάζονται οἱ ἀρχαιολόγοι ὡς ἀρχαιολόγοι καὶ οἱ ἀρχιτέκτονες ὡς ἀρχιτέκτονες. 

Ἕνα ἄλλο παράδειγμα εἶναι τὰ δυσθεώρητα γιὰ τὴν  ἐποχή μας ὕψη, ἐπὶ τῶν ὁποίων εἶχαν φθάσει οἱ ἰατρικὲς γνώσεις στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα. Σήμερα ἀνακαλύπτουν κρανία ἐγχειρισμένα, γέφυρες σὲ ὀδοντοστοιχίες, ὑπολογιστὲς τῶν Ἀντικηθύρων… Καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα ποὺ  δὲν μᾶς λέν, διότι ἐὰν τὰ μάθουμε θὰ ἀποκτήσουμε μίαν ἄλλην εἰκόνα γιὰ κάτι «ξυπολήτους», ὅπως ἔλεγε κάποτε κάποια «μορφωμένη» «κυρία»….

Ἐπί τῆς οὐσίας; Ἡ ἐπιστήμη ἀντιλαμβάνεται καὶ καταγράφει (ὀρθότατα) μέσῳ τῆς ἀποδείξεως ἀλλὰ δὲν λαμβάνει ὑπ’  ὄψιν της (λᾶθος της) ὑπάρχουσες καταγραφές καὶ μαρτυρίες. Εἶναι πρόβλημα; Γιὰ ἐμένα εἶναι. Γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες ὄχι. 

Κλείνοντας, πρὶν σᾶς παρουσιάσω ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο Δίοδος τὰ παρακάτω, ἂς θυμηθοῦμε μία ἐπί πλέον πληροφορία. Ἡ  ὁποία  μᾶς λέει πὼς στὴν Σελήνη ὑπάρχει νερό, καὶ μάλιστα σὲ ἀφθονία.  Κάτι ποὺ φαντάζομαι πὼς ὁ γράφων ποὺ ἀκολουθεῖ μᾶλλον ἀγνοοῦσε ὄταν τὸ συνέτασσε.

Φιλονόη.

Τι κρύβεται στη Σελήνη; Μύθοι και αποδείξεις.

Μια πολύ παλιά Σουδανική παράδοση της φυλής Σιλλούκ αναφέρει: «Τον παλιό καιρό οι άνθρωποι ανέβαιναν στο φεγγάρι από κάποιο ανηφορικό δρόμο αλλά μετά κουράστηκαν και δεν μπορούσαν ν’ ανέβουν».

Τα Ινδικά χειρόγραφα αναφέρουν ότι «οι Έλληνες θεοί πολέμησαν εναντίον των κατοίκων της σελήνης και των συμμάχων της.»
Οι Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν πάρα πολλά για την σελήνη.

Ο Σωκράτης την χαρακτηρίζει: «Μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές και κατοικούν άνθρωποι σαν εμάς». Αυτά αναφέρει ο Ξενοφάνης για τον δάσκαλο του. Αυτά που έλεγε ο Σωκράτης τα υποστηρίζουν και σύγχρονοι αστρονόμοι.

Ο Έλληνας θεός Ορφέας, γιος του Απόλλωνα, ο πιο τακτικός ταξιδιώτης της Σελήνης και του Σειρίου, και μας λέει: «Η Σελήνη έχει βουνά πολιτείες και σπίτια, η επιφάνεια της είναι έδαφος όπως της γης και καιοικεκαι από θεϊκούς κατοίκους.» Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίνουν Πλούταρχος και Διογένης ο Λαέρτιος.

Ο Ορφέας γνώριζε το σεληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών και τις φάσεις της σελήνης. Μιλά για την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, τις εύκρατες, τροπικές και πολικές ζώνες της γης, τις εκλείψεις της σελήνης, τα ηλιοστάσια, τις ισημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκόσμια έλξη και επιμένει στο θέμα των κατοίκων της σελήνης, ότι είναι αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη.

Οι Τελχίνες της Ρόδου και οι Κάβειροι της Σαμοθράκης εξαφανίστηκαν μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Η τεχνολογική τους εξέλιξη ήταν τέτοια που τους επέτρεπε να εγκαταλείψουν την γη και να σωθούν στην Σελήνη ή τον Αρη. Η άποψη μου είναι ότι επέστρεψαν στις βάσεις τους στην Σελήνη και τον Αρη αντίστοιχα, βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους θεούς κατά τον εποικισμό της γης.

Ο Νονός αναφέρει ότι ο Φαέθων έκανε 30 περιστροφές γύρω από το φεγγάρι, ταξίδεψε στην Αφροδίτη και επισκεπτόταν τον Β. και Ν. Πόλο.
Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής πήγαν στην Σελήνη και ο Ίδμων όπως αναφέρει ο Νονός ταξίδεψε στην Σελήνη με το άρμα του που έμοιαζε με απαστράπτοντα κομήτη και δίνει ακριβέστατες πληροφορίες για την αθέατη πλευρά της σελήνης κάτι, που πριν λίγα χρόνια έκανε ο σύγχρονος άνθρωπος.

Ο Ελληνικής καταγωγής Λουκιανός από την Σαμοσάτα της Συρίας έζησε το 120 μ.χ. Στο βιβλίο του «Αληθινή Ιστορία» αν και το χαρακτηρίζει παραμύθι, εν τούτοις δίνει πληροφορίες επιστημονικά απόλυτα ακριβείς, οι οποίες επαληθεύτηκαν στην εποχή μας. Τις πληροφορίες αυτές εάν δεν υπήρχαν ανάλογες εμπειρίες, ήταν αδύνατον να τις φαντασθεί άνθρωπος.
«Πήγαινε με ένα καράβι που το πήρε ο αέρας για εφτά μερόννχτα και την όγδοη ημέρα έφτασε στο φεγγάρι. (Τόσο κάνουν τα σύγχρονα διαστημόπλοια του ανθρώπου για το φεγγάρι). Μπήκε μέσα σ’ ένα πηγάδι που από πάνω είχε καθρέφτες και έβλεπε όλη τη γη. (Πρόκειται για υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο που ο άνθρωπος ακόμη δεν το έχει φτιάξει γιατί με αυτό έβλεπε και τους ανθρώπους στην γη). Βασιλιάς της Σελήνης ήταν ο Ενδυμίωνας που τον πήραν από την γη και τον πήγαν στο φεγγάρι και τον έκαναν βασιλιά.»

Περιγράφει τρικινητήρια αεροπλάνα (τρικέφαλοι αλογογύπες που πετούσαν) περιγράφει σύγχρονες διόπτρες (έβαζαν και έβγαζαν τα μάτια τους που μπορούσε να τα φορά ο καθένας και έβλεπαν πολύ μακρυά) περιγράφει πολεμιστές με διαστημική στολή που είχε δύο κέρατα “κεραίες”. Ο στρατός αυτός ήταν του Φαέθοντα και επειδή ήταν άνθρωποι σαν εμάς και η θερμοκρασία της σελήνης μεγάλη γι αυτό φορούσαν τις διαστημικές στολές.

Περιγράφει ταξίδια στ’ άστρα του ζωδιακού καθώς και προσθαλάσσωση ίδια με αυτή των συγχρόνων κοσμοναυτών και μάλιστα στην περιοχή των Βερμούδων. Επισκέφθηκε τα νησιά των Μακάρων (Σείριος) και δεν ήθελε να φύγει αφού σε λίγα χρόνια θα γύρναγε πίσω.

Τέλος περιγράφει πόλεμο μεταξύ των κατοίκων της Σελήνης και του Σειρίου όπου έγιναν αερομαχίες και χρησιμοποιήθηκαν τρομερά όπλα και νίκησαν οι Σείριοι. Όπως φαίνεται ο Λουκιανός διάβασε κάποιο χειρόγραφο που έγραφε για όλα αυτά και επειδή του φαινόταν εξωφρενικά τα αποκάλεσε παραμύθι τα έγραψε και τα ονόμασε αληθινή ιστορία.

Η δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, η Αρτεμη, χρημάτισε βασίλισσα της σελήνης. Ο Πυθαγόρας, γιος του Απόλλωνα κατά μία παράδοση, επέμενε ότι η Σελήνη κατοικείται από όντα θεϊκά όμοια με τους ανθρώπους της γης. Ο Πυθαγόρας αφηγείται επίσης ότι έκανε στροφές γύρω από την σελήνη με τα αστρόπλοια των θεών που κατοικούσαν στο φεγγάρι και με τα όντα αυτά είχε δημιουργήσει φιλία, ενώ αναφέρει ότι η σεληνιακή ημέρα είναι 15 φορές μεγαλύτερηαπό της γης όπως και είναι.

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι όπως άκουσε από μαρτυρίες πολλές φορές, ο Πυθαγόρας μπορούσε την ίδια στιγμή να βρίσκεται σε δύο διαφορετικό μέρη – ιδιότητα που έχει μόνο το ηλεκτρόνιο του ατόμου – και έκανε ταξίδια στον Άδη ακολουθώντας την διαδρομή του Προμηθέα. Ο Πυθαγόρας μπορούσε να αιωρείται και να γίνεται αόρατος ή να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Τον δίδαξε ο Απόλλωνας όπως τον Αρισταία και τον ιερέα του ‘Αβαρι.

Οι θεϊκοί κάτοικοι της σελήνης είναι πιο ψηλοί από τους κατοίκους της γης, ξανθοί και πολύ όμορφοι. Όλες οι γνώσεις του Πυθαγόρα, Μαθηματικά, Μουσική, Γεωμετρία, Φυσική είναι δοτές γνώσεις που πήρε από τους ουράνιους με τους οποίους είχε συνεχή επαφή. Το 1950 σε ναό των Μαγιάς στο Μεξικό βρέθηκε χάρτης της αθέατης πλευράς της σελήνης, ο οποίος αποδείχτηκε απόλυτα ακριβής συγκρινόμενος με τους πρόσφατους που έφεραν τα διαστημόπλοια. Η πρώτη χαρτογράφηση της αθέατης πλευράς της σελήνης από τον άνθρωπο έγινε την 7.10.1959, επομένως ο παλαιός χάρτης βρέθηκε στην γη ή από επίσκεψη γήινων στο φεγγάρι ή από επίσκεψη εξωγήινων στην γη.

Η σελήνη σύμφωνα πάντα με τα Σανσκριτικά κείμενα και την Ινδουϊστική θρησκεία, σε κάποια απώτατη εποχή δεν υπήρχε σαν δορυφόρος της γης. Αργότερα η γη είχε τρεις δορυφόρους. Την εποχή που η γη δεν είχε δορυφόρους, οι άνθρωποι είχαν ανάστημα ύψους 1.20-1.50 μέτρων. Όταν είχε τρεις δορυφόρους τότε οι άνθρωποι είχαν ανάστημα 2.50-12.00 μέτρα και τέλος με ένα δορυφόρο έχουν το ύψος του σημερινού ανθρώπου 1.60-2.00 μέτρα, λόγω βαρύτητας (g=9.81m/sec2).

Η σελήνη σαν ουράνιο σώμα ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες τις εκδηλώσεις της γης, παλίρροιες, βαρυτικά και ελκτικά φαινόμενα, αυξομείωση του ηλεκτρικού δυναμικού, αύξηση δένδρων, αναστάτωση οργανισμών, κρίσεις αιμοραγιών και έντονος επηρεασμός αθλητών και μοναχικών ανθρώπων.

Το 1957 ο Χ. Σ. Τζόουνς, διευθυντής του αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς, απέκλειε με επιστημονικά επιχειρήματα την περίπτωση να πατήσει ο άνθρωπος το πόδι του στο φεγγάρι διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από την έλξη της γης. Διαψεύσθηκε πανηγυρικά μετά από 12 χρόνια. Στην επιστήμη δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο.

Την εκδοχή της δημιουργίας γης-σελήνης ταυτόχρονα πρέπει να την αποκλείσουμε γιατί η πυκνότητα της γης είναι 5,5 και της σελήνης 3,3. Η ηλικία των πετρωμάτων που έφεραν οι αποστολές του «Απόλλωνα» από την σελήνη παρουσιάζουν ηλικία που κυμαίνεται από 7 – 20 δισεκατομμύρια χρόνια ενώ της γης είναι 4,5 και του ηλιακού συστήματος 5 δισεκατομμύρια χρόνια.
Στο Αγγλικό Γεωλογικό Εργαστήριο ο Μ. Μορώ διαπίστωσε ότι μια σεληνιακή πέτρα εκμηδένιζε την βαρύτητα. Η σελήνη είναι ένας άγνωστος επισκέπτης ταξιδευτής του διαστήματος. Τα πετρώματα της επιφανείας της σελήνης είναι θόριο, ζιρκόνιο, τιτάνιο, χρώμιο, πυρίτιο, αλουμίνιο, σίδηρος, μαγνήσιο και ασβέστιο. Βρέθηκαν δε με τέτοιο τρόπο διατεταγμένα και σε τόσο μεγάλες ποσότητες, σαν να τοποθετήθηκαν από κάποιον που ήθελε να εξασφαλίσει προστασία από κοσμικές ακτινοβολίες και πτώση μετεωριτών. Η γεωχημική σύσταση των πετρωμάτων δεν μοιάζει με αυτή της γης, ενώ τα πετρώματα πυροξενομαγγανίτη, σιδηροψευδοβρουκίτη και τιτανιούχου πικοτίτη είναι άγνωστα στην γη, πράγμα που φανερώνει ότι γη-σελήνη δεν έχουν γεωλογική συγγένεια. Αν η σελήνη είχε αποσπασθεί από την γη όπως υποστηρίζει Μία εκδοχή, θα πρέπει να είχε την αυτή χημική σύσταση και την αυτή πυκνότητα και έστω υπόγεια νερά, αλλά η σελήνη δεν φαίνεται να είχε ποτέ νερό. Το να αιχμαλωτίστηκε η σελήνη από τη γη πρέπει να απόκλεισθεί, γιατί αντίκειται στους νόμους τπς ουράνιας μηχανικής. Λόγω των τεραστίων τριβών η σελήνη θα αναφλεγόταν.

Οι κρατήρες της σελήνης δεν είναι ηφαιστειογενείς, αλλά προέρχονται από πτώση μετεωριτών. Ηφαιστειακά η σελήνη είναι νεκρή εδώ και 3 δισεκατομμύρια χρόνια, γεγονός ανεξήγητο σε συσχετισμό με τη γη. Οι κρατήρες έχουν μεγαλύτερο πλάτος, 150 χιλιόμετρα και βάθος μέχρι έξη χιλιόμετρα, φαινόμενο που δημιουργεί απορίες, τι υπάρχει μετά το βάθος αυτό. Ο φλοιός της σελήνης έχει πάχος μόλις 40 χιλιόμετρα και θα έπρεπε να είχε ενεργά ηφαίστεια εάν η κατάσταση του εσωτερικού ήταν διάπυρη. Εάν κρίνουμε από την ηλικία της θα έπρεπε να έχει ψυχθεί τελείως σε συνάρτηση με τις διαστάσεις της και ο φλοιός της θα έπρεπε να ισούται με την ακτίνα της. Τα 40 χιλιόμετρα του φλοιού της επιβεβαιώνουν ότι είναι τεχνητό περίβλημα και όχι φυσικό αποτέλεσμα λόγω ψύξεως της αρχικής πυρακτωμένης μάζας.

Με απλές μαθηματικές σκέψεις, αν κρίνουμε από την διάμετρο των κρατήρων, την ταχύτητα των μετεωριτών και την πυκνότητα της σελήνης, θα έπρεπε οι κρατήρες της σελήνης να είχαν βάθος ίσο με το πάχος του φλοιού ενώ έχουν μόνο 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι κάποιο πανίσχυρο υλικό εμποδίζει την παραπέρα εισχώρηση των μετεωριτών και επομένως η επιφανειακή διάταξη των πετρωμάτων δεν είναι τυχαία. Η σελήνη σαν ουράνιο σώμα χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες «Αστρική Ανωμαλία», γιατί η απόσταση της από την γη είναι πολύ μεγάλη για δορυφόρο. Είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ηλιακού συστήματος. Ο φωτεινός της δίσκος είναι ίσος με αυτόν του ηλίου, η τροχιά της κυκλική, περίεργο φαινόμενο για δορυφόρο, ενώ το φαινόμενο των εκλείψεων είναι το μοναδικό φαινόμενο στο ηλιακό μας σύστημα.

Ο ήλιος έλκει την σελήνη με διπλασία δύναμη απ’ ότι η γη και θα έπρεπε λογικά να την αποσπάσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει αλλά και κατά τρόπο μυστήριο η τροχιά διορθώνεται όταν υπάρχουν αποκκλίσεις, σαν κάποιο κοσμικό χέρι να επεμβαίνει όταν απαιτείται. Με βάση τις παραπάνω ιδιαιτερότητες ο Αυστριακός καθηγητής Χόμπιργκερ είπε: Η σελήνη είναι επισκέπτης του διαστήματος. Οι Ρώσοι καθηγητές Μιχαήλ Μπάζιν και Αλεξάντερ Σερ-μπακώφ της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και αυτοί με βάοη όλα τα παράδοξα της σελήνης είπαν: Υπάρχουν στοιχείο που πείθουν ότι η σελήνη είναι κούφια και έργο νοημόνων όνιων που κατοικούν στο εσωτερικό της. Είναι διαστημόπλοιο που κατασκευάστηκε να ταξιδεύει στο διάστημα για εκατομμύρια χρόνια. Ποιοίτο έφτιαξαν και από που έρχεται δεν γνωρίζουε.

Με τις παραπάνω απόψεις συμφωνούν και ο αστρονόμος της ΝΑΣΑ Μακ Ντόναλντ και ο Αγγλος συνάδελφος του Γουέλκινς. Με την αποστολή «Απόλλων 11 και 12» εγκατέστησαν υπερευαίσθητους σεισμογράφους στη «θάλασσα της Γαλήνης» και στη «θάλασσα των Καταιγίδων» αντίστοιχα, προκειμένου να μελετήσουν σεισμικά φαινόμενα της σελήνης. Όταν η σεληνάκατος του «Απόλλων 12» επέστρεψε στο διαστημόπλοιο την άφησαν να πέσει στην επιφάνεια της σελήνης σε απόσταση 65 χιλιομέτρων μακρυά από τον σεισμογράφο και προς κατάπληξη όλων παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο φαινόμενο: Οι παλμικές δονήσεις της σύγκρουσης που μεταδιδόταν με την απίστευτη ταχύτητα των 10 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, αυξήθηκαν προοδευτικά, έφθασαν σε μια μέγιστη τιμή και μετά έσβησαν. Η ταχύτητα του ήχου στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 1240 μέτρα το δευτερόλεπτο. Το φαινόμενο κράτησε μία ώρα και θύμιζε χτύπους καμπάνας. Οι χτύποι στην καμπάνα θα διαρκούσαν λιγότερο από μισή ώρα.

Πηγή Δίοδος
<< ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ >>   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

Leave a Reply