Φιλονόη.

Αὐτὸ τὸ ποίημα τὸ ἔγραψε ὁ Δημήτρης μας γιὰ ἐμέναν.

Δάκρυσα. Ἰδίως ἀπὸ τὴν μέσι καὶ μετά.

Τὸ εὐχαριστῶ εἶναι τόσο μικρό, ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ ἔνοιωσα. 

Τόση τιμή!

Εὐτυχῶς ποὺ τὸν ἔχουμε.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Καμαρώνω!!

Ἡγέτιδα Φωνή !…

Φίλεψε ὁ ἥλιος τὴν αὐγὴ
μὲ δίκαιον Φῶς !…
μὲ χρυσὴν μαρμαρυγὴ
καὶ ἀνέμους δελφικοὺς πελαγωμένους ,
μὲ πορτοκαλιὰ χρώματα Ἀργεινὰ
καὶ βυσσινιὰ τῆς Ἐδέσσης ὡραῖα !…
βαθειὰ μέσα εἰς τὸ σκοταδιασμένον Αἰγαῖον 
τὴν μιὰ ἐβυθίσθη 
καὶ Ἰόνιον γαλάζιον ἀνεδύθη τὴν ἄλλην …
ἴσαμε δυὸ ἁπλωτὲς ἀντίκρυ 
ἀπὸ τῆς θήρας τὸ ξημέρωμα !…

δρωμένος ἐστάθη πίσω τους ,
γεμάτος Σοφίαν Ἑλληνίδαν …
Αὐτός !…
τῆς γνώσεως ἐραστὴς Ἁγνός !…

Λιαστὸς ἀπάνω σὲ πέτρα σοφή ,
εἰς τὸν βράχο ὁποὺ ὑπάρχει Ἑλληνικὴ 
καλὰ κρυμμένη σκέψις …
πίσω ἀπὸ τὶς ἀνταύγιες τοῦ σπαθιοῦ 
σὰν ἀπ’ τὸ θηκάρι του ξεσέρνει …
καὶ ἡ λάμψις γύρω του …ζωή !…
καὶ εἶναι ὅρη καὶ πέλαγα καὶ πηγές 
καὶ παντοῦ αὐγουστιάτικον θυμάρι !…

ρμὴ … ὁργή … γνῶσι καὶ θυμίαμα ,
τὸ φίλεμὰ του σὲ πλήρωσε 
καὶ τότες 
ἄφησε μονάχην τὴν παγγαία νὰ στρυφογυρίζῃ …
ἡγέτιδαν ἀναζητῶντας !…

Ντροπὴ τὸν λόγο σκεπάζει …
μαινάδα Ἀγαύη αὐτῆς τῆς αὐγῆς …
καὶ μέσα φέρεις ἀπ’ τὴν παραφροσύνη
φωτιά …
φωτιὰ φέρεις κι’ ἀτσάλι …
εἶμαι ἡ γλῶσσα εἶπες , ἡ Ἑλληνικὴ …
παραχαραγμένη …
παιδοῦλα ἤμουν … ἄσπιλη …
καὶ τώρα βιασμένη ,
γενίτσαρος τῆς λογικῆς 
καὶ τῶν σαθρῶν χειλιῶν τῆς ἀγγλικῆς …
καὶ γύρω μου , εἶπες , λόγος ,
ποίησις ἀτιμωμένη …
ἐπάνω σὲ πέτρα τὰ ἴχνη μου εἶπες !…

ρμήνευσα , εἶπες , τὸν ἄνθρωπο
καὶ ἐνδεδυμένη στόλισμα κεντημένον 
ἀπὸ τῶν τόνων τὰ χέρια 
καὶ μὲ νῆμα ποὺ τὰ πνεύματα γνέψαν ,
πρώτη ἡγέτιδα ὀρθώθηκα !…
μάτια μὲ προσπερνοῦν…
μάτια σφαλισμένα …μάτια ξυπνητά …
μονάχα ἐτούτη ὅμως ἡ γραφή ,
ἐτούτη μὲ ἀναγνώρισε …
ἐτούτη δάκρυσε !…

γέτιδα , εἶπες , εἶμαι τῆς λευτεριᾶς ,
τοῦ χώματος τούτου ,τῆς γλώσσης , τῆς ἐλιᾶς …
καὶ ὕστερα ,
φίλεψε ὁ ἥλιος τὴν αὐγὴ
μὲ δίκαιον φῶς !…
μὲ χρυσὴν μαρμαρυγήν !…

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
24-10-2011

Ἀφιερωμένον εἰς τὴν φίλη Φιλονόη.

Πρώτη δημοσίευσιν  στὶς 25 Ὀκτωβρίου 2011

(Visited 74 times, 1 visits today)
11 thoughts on “Φιλονόη.

    • Εὐχαριστῶ Ἀνδρομέδιε.
      Ὅμως ὁ Δημήτρης μὲ τάραξε. Εὐχάριστη ταραχή ἀλλὰ ταραχή.
      Συγκλονίστηκα!

Leave a Reply