Μία βρεγμένη σανίδα….Μόνον…. Αὐτὸ σᾶς χρειάζεται….

Σπάζουν, διαλύουν, καταστρέφουν… Τί; Μήπως τὸ σαλόνι τους;

 

Τὸ δωμάτιό τους; Τὴν κουζίνα τους;

Ὄχι βέβαια. Τὸ δικό μας σπίτι, τὸ δικό μας σαλόνι καὶ τὴν δική μας κουζίνα. 

(Καὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ συμφωνήσω μὲ τὴν Διαμάντω.)

Δὲν μοῦ λέτε καλόπαιδα. Θὰ τραβήξῃ γιὰ πολὺ ἀκόμη τὸ πανηγυράκι; Ποιός σᾶς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ καταστρέφετε τὴν δική μου περιουσία; Ποιός;

Κι ἐπεὶ δὴ ἄκρη δὲν θὰ εὕρουμε…

Κι ἐπεὶ δὴ οἱ καθηγητές σας γνωρίζουν ποιοί εἶσθε…

Κι ἐπεί δὴ οἱ γονεῖς σας σφυρίζουν ἀδιάφορα...

Ἐνημερώσατέε τους πὼς τὶς ζημιὲς στὰ ὑπὸ κατάληψιν σχολεῖα θὰ τὶς πληρώσουν αὐτοί. Καὶ θὰ πέσῃ καὶ μπόλικη βρεγμένη σανίδα. Καὶ σὲ ἐσᾶς καὶ σὲ αὐτούς. Καλόπαιδα.

Διότι ἐγὼ πλέον δὲν ἀνέχομαι τὸ κάθε τσογλάνι, οἱασδήποτε ἐθνικότητος τσογλάνι, νὰ καταστρέφῃ τὸν δικό μου κόπο. Νὰ σπάσῃ τὸ κεφάλι του, τὸ κεφάλι τῆς μαμᾶς του, τοῦ μπαμπᾶ του, τὸ κινητὸ τῆς γκόμενάς του, τὸν φορητὸ τοῦ φίλου του, τὸ τζάμι τοῦ γείτονα (λέμε τώρα) ἀλλὰ τὸ δικό μου περιουσιακὸ στοιχεῖο ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΩ!!!! 

Σᾶς ἀρέσει δὲν σᾶς ἀρέσει, σὲ λίγο θὰ στείλουμε τὸν λογαριασμό.

 

 Κι ὅποιος δὲν πληρώσῃ αὐτοβούλως, νὰ γνωρίζῃ πὼς θὰ πληρώσῃ  σίγουρα. Κι ὄχι μόνον θὰ πληρώσῃ, ἀλλὰ  καὶ θὰ τὶς φάῃ μὲ τὴν βρεγμένη σανίδα στὴν πλατεία.

Αὐτὰ γιὰ προειδοποίησι. Διότι πολλὰ μᾶς τὰ κάνατε.  

Ἄλλο ἡ διαμαρτυρία.

Ἄλλο ἡ κατάληψις.

Κι ἄλλο ἡ συνειδητὴ καταστροφή.

Διότι πλέον μιλᾶμε μόνον γιὰ ἔγκλημα! 

Ἠλίθιοι!!!  Ἔχετε κι ἄποψι! 

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *