Ἕνα βιβλίο!

Ἕνα βιβλίο!1Χρυσὸς καὶ ἐργασία.

Δύο «ἐργαλεία» ποὺ ἔχουν καταντήσει ἄσχετα μεταξύ τους, διότι ἔχουμε νὰ λαμβάνουμε χαρτάκια ἔναντι. Ὁ χρυσὸς συλλέγεται ἀπὸ τοὺς κατέχοντες καὶ σὲ ἐμᾶς μένει ἡ ἐργασία. Ἢ ὀρθότερα, ἡ δουλεία. Μία ἀναθεώρησις ποὺ πρέπει νὰ συμβῇ πλέον, σὲ παγκόσμια βάσι, πρὸ κειμένου ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὰ δεσμά του.

Ἕνας ἐξαίρετος ἱστορικός μας, ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος, μετέφρασε  τὸ βιβλίο μὲ τίτλο : Χρυσὸς καὶ ἐργασία στὴ νέα οἰκονομία» (ἐκδόσεις Patria) καὶ μᾶς τὸ …παραδίδει πρὸς μελέτη. 

Τὸ βιβλίο ἀναφέρεται στὴν ἀπεξάρτησι μας ἀπὸ τὸν χρυσό, προτείνοντας οὐσιαστικῶς τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς μας στὴν πραγματικὴ ἀξιολόγησι τῆς ἐργασίας, βάσει παροχῆς ἔργου κι ὄχι βάσει ἀποτιμήσεως ἀπὸ τραπεζίτες. 

Τὴν Κυριακὴ λοιπόν, στὶς 18 Δεκεμβρίου, 10:30 τὸ πρωΐ, στὴν αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς βουλῆς, παρουσιάζεται αὐτὸ τὸ θαυμάσιο πόνημα. 

Θὰ μιλήσουν ἐπίσης οἱ  Ἠλίας Πολατίδης (βουλευτὴς Σερρῶν), Σπύρος Χατζάρας (δημοσιογράφος) καὶ θὰ συντονίσῃ ὁ Δημήτρης Ζαφειρόπουλος (ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Patria).

Ἀξίζει νὰ τὸ μελετήσουμε ὅλοι μας. 

Τέτοιες ἐργασίες ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ τὶς ἔχουμε στὴν βιβλιοθήκη μας. 

Φιλονόη.

Ἡ ἐκδήλωσις θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 18 Δεκεμβρίου, στὶς 10:30 π.μ, στὴν αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς βουλῆς.

Ὁδὸς Σταδίου, πίσω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη. 


(Visited 88 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἕνα βιβλίο!

  1. Ἄν καὶ τὸ γνωρίζω, εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν ἐνημέρωσιν. Τὸ βιβλίοβ εἶναι ἀξιολογώτατον καὶ ὅλοι ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα παρόντες εἰς τὴν παρουσίασιν.

Leave a Reply