Ἔτσι θά εἶναι ἀπό ἐδῶ καί πέρα;

Τὴν παρακάτω φωτογραφία τὴν εἶδα καὶ ταράχθηκα. 
Ναί, ξέρουμε γιὰ τοὺς ἀστέγους. 
Τοὺς  ζοῦμε, τοὺς βλέπουμε καθημερινῶς, τοὺς …ἀποφεύγουμε κάποιες στιγμές, πρὸ κειμένου νὰ μὴν πονέσουμε ἀπὸ τὸ θέαμα. 
Συνήθως ξέραμε πὼς αὐτοὶ οἰ ἄνθρωποι ἦσαν γέροι… Κάποιοι λιγότεροι νέοι… Καὶ φυσικὰ δὲν συζητοῦσε οὐδεῖς γιὰ παιδιά…
Κι ὅμως… Αὐτὰ εἶναι ποὺ μὲ κάνουν πλέον νὰ ἐξοργίζομαι ἀκόμη περισσότερο… 
Τὰ παιδιά….

Ταράχθηκα πολύ…  Αὐτοί οἱ γονεῖς πῶς νά αἰσθάνονται ἄρα γέ; Τί θά ποῦν στό παιδί τους σέ λίγα χρόνια; Πῶς θά μεγαλώσῃ αὐτό τό παιδάκι, καθῶς κι ἄλλα πολλά, μέσα στούς δρόμους, στό κρύο καί στόν χιονιά;

Δὲν εἴμαστε ἄνθρωποι ἐμεῖς…
Τόσα σπίτια ἄδεια ὑπάρχουν. Τόσα καὶ τόσα…
Τόσες ἀποθῆκες… Μαγαζιά…
Γιατί νά μή προσφερθοῦν γιά λόγους ἀνθρωπιᾶς; Γιατί νά μήν φιλοξενήσουν λίγους ἀστέγους, ὑπό τόν ὅρο πώς θά φύγουν ὅταν κι ἐάν θά βρεθῇ ἐνοικιαστής;
Τί πιστεύουμε; Τί ἐλπίζουμε;

Γνωρίζω ἄνθρωπο ποὺ διαθέτει ἔξι διαμερίσματα, ὅλα ἄδεια, ἀλλὰ δὲν δανείζει κανένα γιὰ λόγους ἀνθρωπιᾶς. Τί θά τά κάνῃ; Γίνεται νά ζῇ καί στά ἔξι; Γίνεται νά πληρώνῃ στήν ἐφορία τό κόστος συντηρήσεώς τους; Γιατί; Μόνον καί μόνον γιά νά μή τοῦ τά καταστρέψουν; Ἄει…

Δὲν ξέρω… Αὐτὸ τὸ θέαμα δὲν ἀντέχεται…
Καὶ πρέπει νὰ σταματήσῃ ἡ κατηφόρα κάποιαν στιγμή…
Ἀλλὰ ὥς φαίνεται ἔχουμε ἀκόμη δρόμο…

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

 

 

Leave a Reply