Σκοτώθηκε ἤ δολοφονήθηκε ὁ Αἰσχύλος;

Τὸ ἄρθρο ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω δὲν τὸ ἀποσαφηνίζει. Ἄλλως τέ, πῶς εἶναι δυνατόν μετά ἀπό τόσους αἰῶνες νά ἔχουμε ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού θά ἀπεδείκνυαν φόνο; Εἰκασίες κάνουμε. Καταγράφει ὅμως πολὺ λεπτομερῶς μερικοὺς ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσαν κάποιοι νὰ τὸ ἔχουν δολοφονήσει. 
Βέβαια, ὁ Αἰσχύλος δὲν ἦταν κάποιος τυχαῖος ποὺ περνοῦσε ἀδιάφορα δίπλα ἀπὸ τὰ γεγονότα, δίχως νὰ τὰ καταγράφῃ καὶ δίχως νὰ τὰ ἐρμηνεύῃ, μὲ τὸν δικό του τρόπο… Ἀφῆστε δὲ τὶς γνώσεις του ἐπὶ τῆς ἱστορίας καθῶς ἐπίσης καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς πληροφορίες, ποὺ σήμερα ἀποδεδειγμένα, γιὰ τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀντιλήψεών μας,  ἀγνοοῦμε. (Ἁπλῇ ἀπόδειξις ἡ γνώσις του γιὰ τὸ συκώτι, κάτι ποὺ μόλις τοὺς τελευταίους χρόνους ἔχει …ἀνακαλύψει ἡ σύγχρονος ἰατρική!!!)
Καταγράφοντας ὅμως τὶς θέσεις, τὶς ἰδέες του καὶ πολὺ πιθανὸν κάνοντας κάποιες σημαντικότατες ἀποκαλύψεις, σαφῶς κι ἔγινε στόχος τῶν θιγομένων. Μέσα ἀπὸ τὶς καταγραφές του, βρῆκε μεγάλη ἀντίδρασιν ἀλλὰ ταὐτοχρόνως, τοὐλάχιστον στὰ ἔργα του ποὺ διεσώθησαν, ἀκόμη καὶ σήμερα ἀνακαλύπτουμε ἀλήθειες ἀπαγορευμένες, τέτοιες, ποὺ ἀκόμη φαντάζουν σὰν νὰ ἀναδύονται μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Δήμητρος στὴν Ἐλευσίνα.
Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ θέσεις του, ἦταν ἡ αἰτία γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ ἱερατεῖο τὸν κυνήγησε, ἔως ὅτου ὁ ἴδιος ἀπέδειξε πὼς δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὴν μύησι τῶν Ἐλευσινίων.

Θὰ μποροῦσε λοιπὸν θαυμάσια νὰ τὸν κυνηγᾷ τὸ ἱερατεῖον τῆς ἐποχῆς. 
Ὅσο γιὰ τὸν  ἀέτό…
Γενικῶς… Ἕνα θέμα μὲ τοὺς ἀετοὺς τὸ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες!

Φιλονόη. 

Σκοτώθηκε ή δολοφονήθηκε ο Αισχύλος;

ΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Το λιγότερο πού θα μπορούσε να κάνει κανείς , ως ερευνητής, είναι να διερευνήσει τά αίτια του πραγματικού θανάτου ενός ανθρώπου, πού έγραψε πάνω από 70 δράματα (η Σούδα αναφέρει 90) , τα οποία δεν ήσαν μόνον εντυπωσιακά, όσον αφορά στην δύναμη της γλώσσας , αλλά και στο συγκλονιστικό περιεχόμενο των έργων, για τα οποία ο PAUL KROH γράφει:

« Στον Αισχύλο ανάγεται μάλλον και η θεματική σύνδεση τριών δραμάτων  στο μεγάλο σχήμα της τριλογίας , ενώ παλιότερα έλειπαν τέτοιου είδους συνθετικά μοτίβα στο εσωτερικό των δραμάτων. Αυτή η θεματική σύνδεση έδωσε στον Αισχύλο το κατάλληλο πλαίσιο, για να μπορέσει να παραστήσει αλυσιδωτά δεμένα μεταξύ τους πεπρωμένα περισσότερων γενεών στη σειρά. Το θέμα του είναι πάντοτε η ανάγκη να κάνει την επιλογή του και να πάρει μια απόφαση το δρών άτομο, πού αναγκαστικά φτάνει σε μια κατάσταση ενοχής επειδή αυτή είναι η θέληση των θεών ή εξαιτίας μιας κατάρας που βαραίνει την γενιά του και τα δύο πάντως αυτά στοιχεία δέν αφαιρούν από το άτομο την προσωπική του ευθύνη για τις πράξεις του. Η κατάσταση έντονης ρήξης και αντιπαράθεσης πού δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με τη θεϊκή επέμβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο, που ο άνθρωπος δεν μπορεί πάντοτε να το συλλάβει. Μέσα στα παθήματά του ο άνθρωπος διακρίνει ένα νόημα, χωρίς και αυτό να μπορεί να το συλλάβει ολωσδιόλου. ΄Ετσι αποκαλύπτεται κατά κάποιον τρόπο ένα θρησκευτικό κοσμοείδωλο, στο οποίο – πάνω στη μοίρα του ανθρώπου και στην ανάγκη να κάνει ο άνθρωπος την επιλογή του και να πάρει μιαν απόφαση – κυριαρχεί ένας νόμος θεϊκός η εμπιστοσύνη πού χαρίζει η πίστη υπερνικά τά δεσμά της ανθρωπίνης ύπαρξης,
Εντυπωσιακή είναι η δύναμη της γλώσσας του ποιητή. Είναι μια γλώσσα παλλαϊκή, γεμάτη από αρχαϊσμούς, μια γλώσσα με μαγική μερικές φορές επενέργεια, πλούσια σε εικόνες, θαρρείς πως την διαπερνούν σταθερά μοτίβα, μια γλώσσα όπου στα λυρικά ιδίως μέρη ρέει σαν πλατύ ποτάμι. Αυτό το μεγαλείο της γλώσσας του, πού το θαύμασαν πολλοί λάτρες της ποίησής του, προκάλεσε, είναι αλήθεια, την ειρωνεία του Αριστοφάνη, που θέλησε να υποδείξει πόσο επικίνδυνα γειτονεύουν το μεγαλόπρεπο και το γελοίο…»1

Να ήσαν –άραγε- μόνον αυτά ή μήπως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, ως συγκλονιστικά , αποκαλυπτικά και προφητικά 2 την μήνιν κάποιων ανθρώπων ;
Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο του Δημ. Λαζογιώργου-Ελληνικού«Οι αποκαλύψεις του Αισχύλου για την Ατλαντίδα» 3 διερωτώμεθα μήπως ο θάνατος του Αισχύλου προήλθε γιατί, σαν παράδειγμα:

1) Μίλησε για τον αληθινό Προμηθέα, τον άνθρωπο πού πρόβλεψε τον Ερχομό κάποιου άλλου Θεού στη γη –κάτι πού δεν ήταν σύμφωνο , αλλά και προκλητικό, για κάποιους στην Σικελία και συγκεκριμένα στην Γέλα;
2) Απεκάλυψε διάφορα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αν λάβουμε υπόψη μας το απόσπασμα από μία παράσταση του 4ου αιώνος π.Χ., πού βρίσκεται στο αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου, και η οποία παριστά τον Προμηθέα ακινητοποιημένο σ’ ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο;
3) Βρέθημε μία πέτρινη σφραγίδα αρχαιοτέρας Νεολιθικής εποχής (7.000 π.Χ.), στο Τσανί της Μαγούλας Θεσσαλίας, όπου –σύμφωνα με τον ως άνω συγγραφέα- συμβολίζει την Ατλαντίδα, ή, το λιγότερο, αποτελεί σχηματοποιημένη παράσταση της οχύρωσής της, όπως θα φαινόταν μάλιστα από ψηλά και σύμφωνα με την περιγραφή του Πλάτωνος στον Κριτία ; 4
4) Υπάρχει μία λεπτομέρεια από αναπαράσταση αρχαίας διακοσμήσεως, πού δείχνει τον Τριπτόλεμο σε «φτερωτό άρμα», στις ρόδες του οποίου υπάρχουν δράκοντες ;
5) Υπάρχει αναπαράσταση μιας Γοργούς που τρέχει και στην πλάτη έχει φτερά, ενώ τα χέρια , στη μέση, κρατάνε μια ζώνη από δύο φίδια, σαν τιμόνι; (Είναι γνωστόν ότι το πρωτότυπο ήταν ακρωτήριο ενός όψιμου αρχαϊκού ναού της Ακροπόλεως των Αθηνών).
6) Βρέθηκε απεικόνισις ενός ιπταμένου γρύπα του 16ου π.Χ.αιώνος, όπου από τη μέση και κάτω έχει σώμα τετράσκυλου ζώου;
7) Βρέθηκε παρόμοια απεικόνιση με «τετράσκελο πουλί, περί το 625 π.Χ. περίπου;
8) Βρέθηκε η Σφίγγα των Ναξίων, ένα έργο περί το 560 π.Χ..;
Ας διαβάσουμε κάτι από το έργο του Αισχύλου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: … Θόρυβο πάλ’ από πετούμενο
κοντά μου ακούω; Και το στερέωμ’ απ’ ανάλαφρες
φτερούγων ριπές σφυρίζει.
΄Ο,τιδήποτε κι αν φτάνει το φοβάμαι.
ΧΟΡΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ: Τίποτα μη φοβάσαι
Σ’ αυτόν τον πάγ’ ο ουλαμός (μας),
με γρήγορες των φτερούγων προσπάθειες,
μόλις του πατέρα άλλαξε
τη γνώμη» (Στίχοι 124-131)

7) 9) Βρέθηκε παράσταση σε λευκόμορφο κρατήρα, που βρίσκεται στο Βατικανό, και η οποία παριστά τον Ερμή να παραδίδει το βρέφος Διόνυσο στον Σειληνό και τις Νύμφες της Νύσας, για να τον αναθρέψουν; Σαν «αγγελιοφόρος των θεών» ο Ερμής είναι εξοπλισμένος με φτερωτά μέσα : φτερά στα πόδια και κράνος με φτερά στο κεφάλι. (Γύρω στα 440-430 π.Χ.);
8) 10) Βρέθηκε χρωματιστή πήλινη μετόπη από το ναό του Απόλλωνος στο Θέρμο της Αιτωλίας, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, και η οποία παριστά τον Περσέα να φεύγει κρατώντας την κεφαλή της Μέδουσας ; ( Στα πόδια φορά τα φτερά, που του δάνεισε ο Ερμής. Περί το 625 π.Χ.) .
11) Βρέθηκε αγγείο σπονδών σε σχήμα «φτερωτού υποδήματος» από την Βούλα Αττικής, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών ;
12) Βρέθηκε παράσταση σε υδρία του 410 π.Χ., που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, και η οποία παριστά τον ΄Ιμερο και τον Πόθο να πετούν, τραβώντας το άρμα της θεάς του ΄Ερωτα Αφροδίτης ; (Και οι δύο εικονίζονται όχι σαν από φυσικού τους πτερωτοί, αλλά με τα φτερά πρόσθετα στην πλάτη τους, και μάλιστα συγκρατημένα με ταινίες που σταυρώνουν πάνω στο στήθος τους).
13) Ένα απόσπασμα από το ανατολικό τμήμα της μεγάλης ζωφόρου του Βωμού της Περγάμου, που βρίσκεται στο Μουσείο Βερολίνου, εικονίζει την θεά Αθηνά να μάχεται με τον Αλκυονέα, πού φαίνεται φτερωτός, ενώ κάτω δεξιά αναδύεται η Γη; 
14) Από το ίδιο τμήμα του Βωμού της Περγάμου της Ελληνιστικής εποχής, πού βρίσκεται στο Μουσείο Βερολίνου, δείχνει την Εκάτη να πολεμά τον αντίπαλό της ; ( Την επίθεση κάνει με ένα είδος αναμμένης δάδας, σαν σύγχρονο φλογοβόλο, μια και η φωτιά βγαίνει μέσα από το στόμιο του σωλήνα της δάδας. Περί το 190 π.Χ.)!..

ΟΛΑ αυτά , όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται να τα γνώριζε ο Αισχύλος, πολλά από τα οποία απεκάλυψε μέσα στα έργα του, και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι τον πήγαιναν στα δικαστήρια γιατί-λέει- απεκάλυπτε τα όσα συγκλονιστικά γνώριζε μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια! Λογικό είναι, λοιπόν, «να προκαλέσει την μήνιν και την οργήν του ιερατείου», πού έβλεπε ένα μέλος των Ελευσινίων Μυστηρίων –και μάλιστα ο Αισχύλος- να αποκαλύπτει τα φοβερά που διαδραματίζονταν μέσα σ’ αυτά. 
Είναι-ίσως- εκείνα πού αργότερα είδαν και οι Προφήτες της Βίβλου, όπως για παράδειγμα ο Ιεζεκιήλ, που περιγράφει το φτερωτό «ζώο… με τά τέσσερα πρόσωπα» 5 και όχι μόνον…
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και δη στην αίθουσα Μυκηναϊκών ευρημάτων, υπάρχει ένα χρυσό δακτυλίδι του 15ου αιώνος , από την Τίρυνθα. Την προσοχή αυτού του δακτυλιδίου προκαλεί η τελείως αφύσικη για πτηνό στάση στην οποίαν βρίσκεται το γεράκι (;), που φαίνεται στην πλάτη τής καθισμένης αριστερά θεάς, Η θέση στην οποίαν το τοποθέτησε ο καλλιτέχνης ταιριάζει περισσότερο σε μια φορητή πτητική συσκευή!!
Σε μία άλλη παράσταση από το εσωτερικό κύλικος, πού είναι έργο του ζωγράφου Δούρι, εικονίζεται ο Ιάσων να φθάνει στην Κολχίδα φερμένος από ένα δράκο της θάλασσας. Μέσα από το στόμα του δράκοντος βγαίνει ο Ιάσων, προστατευόμενος από την Αθηνά, για να πάρει το Χρυσόμαλλον δέρας , που κρέμεται στα κλαδιά του δένδρου!!
Και για να κλείσουμε μ’ αυτά τα περίεργα και προφητικά στοιχεία των αρχαίων Ελλήνων, που γνώριζε, βεβαίως, ο Αισχύλος, θα πούμε μόνον ότι όχι μόνον ο ως άνω συγγραφεύς και ιστορικός ερευνητής Δημήτριος Λαζογιώργος-Ελληνικός υποστηρίζει την άποψη ότι ο Αισχύλος ενδεχομένως δολοφονήθηκε, 6 και δεν σκοτώθηκε τυχαία από μία χελώνα πού έριξε από ψηλά ένας αητός!
Το ερώτημα είναι αν ο Αισχύλος, στην Σικελία που βρισκόταν, δολοφονήθηκε από εχθρούς του, όπως, ενδεχομένως , ο Αρχιμήδης , ή από κάποιους άλλους ;
Και το ερώτημα αυτό παραμένει, όσο τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα θα παραμένουν ερμητικώς κλειστά στις όποιες ιδιωτικές η δημόσιες συλλογές! 7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) PAUL KROH : « Λεξικό αρχαίων συγγραφέων : Ελλήνων και Λατίνων», Μετάφραση Δ.Λυπουρλής-Λ.Τρομάρας, UNIVERSITY STUDIO PRESS.
2) ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝ.ΣΑΚΚΕΤΟΥ: « Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», Εκδόσεις «Δημιουργία», Αθήναι 2000.
3) Δημ.Λοζογιώργος-Ελληνικός: «ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ {Ο αληθινός Προμηθέας)», Γ΄ ΄Εκδοση, «Νέα Θέσις», Αθήναι 1996.
4) Ίδε σχετικόν έργον του Πλάτωνος («Κριτίας»).
5) Παλαιά Διαθήκη, Ιεζεκιήλ, Κεφ. Α’ 1-8 και 14-19, Κεφ. Β’ 9-10, Κεφ. Γ’ 12-15.
6) «Αν λοιπόν ο Αισχύλος δολοφονήθηκε, σε ηλικία 69 ετών περίπου, από το ιερατείο εκείνο πού δεν κατόρθωσε να τον καταδικάσει για ασέβεια, μια ακόμη αιτία ήταν κι αυτή…», γράφει ο εν λόγω συγγραφεύς στην σελίδα 50 του βιβλίου του.
7) ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΥ: «Πού βρίσκονται τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα», από τις Εκδόσεις «Θέογνις», Αθήναι 2001.

Ἄγγελος Σακκέτος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Σκοτώθηκε ἤ δολοφονήθηκε ὁ Αἰσχύλος;

  1. Ἔλεγεν ὁ ἀείμνηστος Λῖνος Καρζῆς: “Τὶ ἀετός καὶ τὶ καὶ χελώνα….. κεραμίδα τοῦ ρίξανε”. Καὶ εἶχε δίκαιον ὁ ἄνθρωπος διότι εἶχε μελετήσει τὸ θέμα ὅσο κανεὶς ἄλλος. Εἰς τὴν τριλογίαν του “Προμηθεὺς” ὁ μέγιστος θρησκευτικὸς ποιητὴς τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Εὐμολπίδης Αἰσχύλος, ἔκαμε τὸ ἀνεπίτρεπτον: ὄχι μόνον κατήγγειλε τὴν συμμορίαν τοῦ Διὸς ἀλλὰ εἶχε καὶ τὸ θράσος νὰ προφητεύσῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος (ὁ Προμηθεὺς) θὰ ἠλευθεροῦτο ἐκ τοῦ αἰωνίου μαρτυρίου του ἀπὸ υἱόν τοῦ Διός. Ὅπερ καὶ ἐγένετο ἐξ ἄλλου .
    Καὶ ἔπεσεν ἡ κεραμίδα!!

Leave a Reply