Μία πάμφθηνη μόνωσις!

Τὴν εἴδησι τὴν βρῆκα μὲ τὴν βοήθεια τῆς Στεφανίας κι ἐνθουσιάστηκα.
Ὄχι, δὲν τρελλάθηκα ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρακτικότητά της.
Εἶναι μία πάμφθηνη λύσις, μὲ τὴν ὁποίαν μποροῦμε νὰ μονώσουμε σὲ κάποιον βαθμὸ τὰ σπίτια μας.
Τὸ πλαστικὸ περιτύλιγμα, εἰδικὸ γιὰ εὔθραυστες συσκευασίες,  τὸ ὁποῖον μποροῦμε νὰ βροῦμε πανεύκολα στὴν ἀγορά, συνήθως δωρεάν, διότι εἶναι προϊὸν ποὺ ἀπορρίπτεται ἀπὸ συσκευασίες. Ἀλλὰ καὶ σὲ κατάστημα εἰδῶν συσκευασίας, χονδρικῆς ἤ λιανικῆς, μποροῦμε νὰ βροῦμε ἕνα ῥολό.
Δὲν χρειάζεται κόλλες, παρὰ μόνον λίγο νεράκι καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις, μὲ τὴν προσθήκη λίγης γλυκερίνης γίνεται σχεδὸν μόνιμο.
Ἀφαιρεῖται πανεύκολα, τραβῶντας ἐλαφρῶς μίαν ἄκρη του, καὶ τὰ τζάμια μας δὲν ἔχουν κανένα σημάδι ἤ λεκέ.
Ἡ πλευρὰ μὲ τὶς φοῦσκες κολλᾶ ἐπάνω στὸ τζάμι.
Περιορίζει τὴν ὀρατότητα ἀλλὰ ὄχι τὸ φῶς. Καὶ φυσικά, κατὰ πῶς διάβασα, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε δύο στρώσεις ἀπὸ τὸ πλαστικό, ἐὰν ὁ χῶρος τὸ ἐπιτρέπῃ. 

Μὲ τὸ πέρας τοῦ χειμῶνος ἀποσύρουμε τὰ πλαστικά μας καὶ τὰ τυλίγουμε, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ σημειώσουμε σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὸν χῶρο ποὺ τὰ ἔχουμε χρησιμοποιήσει. Εἶναι κατὰ πῶς φαίνεται, δυνατὸν νὰ ἐπαναχρησιμοποιηθοῦν ἀρκετὲς φορές, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. 

Εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία, σὲ ὅσους ἀποφασίσουν τὴν χρήσι του.

Φιλονόη.

Ἀκολουθεῖ μία κατ’ ἐκτίμησιν, βάσει τῶν τιμῶν στὶς ΗΠΑ, τῆς ἐξοικονομήσεως χρημάτων. 

The bubble wrap has a short payback in cold climates.  About 2 months for single glazed windows, and half a heating season for double glazed widows.  Details on payback:

For an 7000 deg-day climate (northern US), and single glazed windows, the bubble wrap increases the R value from about R1 to about R2.  This cuts the heat loss from the window in half.  

Heat losses with and without bubble wrap for 1 sqft of window are:

 

    Heat loss w/o wrap = (7000 deg-day)(1 ft^2) (24 hr/day) / (1 ft^2-F/BTU) = 168K BTU per season

 

    Heat loss with wrap = (7000 deg-day)(1 ft^2) (24 hr/day) / (2 ft^2-F/BTU) = 88K BTU per season

 

If you are heating with natural gas at $1.50 per therm (100 CF) in an 80% efficient furnace, then the saving for 1 sqft of wrap for the season is:

    Saving per sqft = ($1.50)(168K – 88K)/(100K*0.8)  = $1.65 per season per sqft of window

 

The bubble wrap cost about $0.30 per sqft, so the payback period is about 2 months — not too bad!

 

If you repeat the numbers above for double glazed windows, the saving is $0.60 per sqft per season, and the payback period is a about one half heating season.

 

If you use a more expensive fuel like propane, fuel oil, or electricity, the savings will be correspondingly more.

 πηγή

Leave a Reply