Ἡ ἀνάκλησις τῆς ΑΜΙΤΑ εἶναι σοβαρή!

Ἄμ αὐτὴ ἡ «θετικὴ ἐνέργεια»… Ἀπό πότε μωρέ ἡ ἐνέργεια εἶναι θετική ἤ ἀρνητική;

πηγή

Ἡ κύρια αἰτία τῆς ἀνακλήσεως ἦταν ἡ γεύσις.
Ὅμως, αὐτὰ τὰ περὶ «φυσικῶν χυμῶν», δὲν ἔπρεπε νὰ τὰ συζητᾶμε.
Ἀπό πότε ἕνα προϊόν συσκευασίας εἶναι φυσικό;

Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ τὶ σημαίνει φυσικὸς χυμός.
Τὸν ἔχουμε πιεῖ, ἔχουμε διαπιστώσει πόσο γρήγορα καταστρέφεται καὶ παρ’  ὅλα αὐτὰ ἐπιλέγουμε νὰ τὸν καταναλώσουμε ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νὰ ἐπιτρέπουμε στὰ παιδιά μας νὰ τὸν καταναλώνουν.
Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε ἐγκληματίες;

Καὶ καλά…
Ἕνα προϊὸν τῆς ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ἀνεκλήθῃ. Τά ὑπόλοιπα εἶναι ὅλα ἀσφαλή;
Εἴμαστε σίγουροι;

Εἶναι ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη.
Γιατί ἀκόμη κυκλοφοροῦν ἐτοῦτα τά σκουπίδια στήν Ἑλληνική ἀγορά;
Ἡ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ δέν ἀπεχώρησε ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Κι ἐμεῖς ἀκόμη τήν στηρίζουμε;
Μήπως καλά μᾶς κάνουν;

Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΕΦΕΤ:

Ἡ ἀνάκλησις τῆς ΑΜΙΤΑ εἶναι σοβαρή!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι αὐτήν τήν σιχαμερή ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ γιατί ἀκόμη τήν ἀναζητοῦμε; Τόσος ἐθισμός πιά; 

 

Leave a Reply