Ἡ ἀνάκλησις τῆς ΑΜΙΤΑ εἶναι σοβαρή!

Ἄμ αὐτὴ ἡ «θετικὴ ἐνέργεια»… Ἀπό πότε μωρέ ἡ ἐνέργεια εἶναι θετική ἤ ἀρνητική;

πηγή

Ἡ κύρια αἰτία τῆς ἀνακλήσεως ἦταν ἡ γεύσις.
Ὅμως, αὐτὰ τὰ περὶ «φυσικῶν χυμῶν», δὲν ἔπρεπε νὰ τὰ συζητᾶμε.
Ἀπό πότε ἕνα προϊόν συσκευασίας εἶναι φυσικό;

Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ τὶ σημαίνει φυσικὸς χυμός.
Τὸν ἔχουμε πιεῖ, ἔχουμε διαπιστώσει πόσο γρήγορα καταστρέφεται καὶ παρ’  ὅλα αὐτὰ ἐπιλέγουμε νὰ τὸν καταναλώσουμε ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νὰ ἐπιτρέπουμε στὰ παιδιά μας νὰ τὸν καταναλώνουν.
Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε ἐγκληματίες;

Καὶ καλά…
Ἕνα προϊὸν τῆς ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ἀνεκλήθῃ. Τά ὑπόλοιπα εἶναι ὅλα ἀσφαλή;
Εἴμαστε σίγουροι;

Εἶναι ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη.
Γιατί ἀκόμη κυκλοφοροῦν ἐτοῦτα τά σκουπίδια στήν Ἑλληνική ἀγορά;
Ἡ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ δέν ἀπεχώρησε ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Κι ἐμεῖς ἀκόμη τήν στηρίζουμε;
Μήπως καλά μᾶς κάνουν;

Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΕΦΕΤ:

Ἡ ἀνάκλησις τῆς ΑΜΙΤΑ εἶναι σοβαρή!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι αὐτήν τήν σιχαμερή ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ γιατί ἀκόμη τήν ἀναζητοῦμε; Τόσος ἐθισμός πιά; 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *