Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας…

 

Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας...2Ἐδῶ καὶ τρεῖς ἡμέρες συστηματικῶς, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες, δεχόμαστε ἐπιθέσεις συντονισμένες ἀπὸ κάποιαν ἤ κάποιον, ποὺ δὲν τῆς/τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε. 
Κατὰ νοῦ ἔχω κάποιες ἰδέες… Ἀλλὰ δὲν ἔχουν καμμίαν σημασία οἱ δικές μου ἰδέες.
Οἱ ΙΡ εἶναι ὅλες καταγεγραμμένες καὶ ἀπεφάσισα πλέον νὰ τὶς καταθέσω στὴν δίωξι ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ εἶχα κάνῃ ἔως τώρα, ὀφείλεται στὴν ἀνοχή μου. 

Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζει ἡ/ὁ ἐπιτιθέμενος, εἶναι πὼς τὰ ἀρχεῖα ὅλα εἶναι σὲ πάρα πολὺ καλὴ κατάστασι. Δῆλα δὴ ἀφ΄ ἑνὸς φυλάσσονται  ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ, ἀφ’ ἑτέρου καθημερινῶς κρατᾶμε δικό μας ΜΠΑΚΑΠ. 
Συνεπῶς, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει ἡ/ὁ «μάγκας» εἶναι νὰ μᾶς δίδῃ περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται καὶ νὰ μπορέσουμε εὐκολότερα νὰ ἐντοπίσουμε τὶς θέσεις του.

Ἀπορῶ ὅμως.
Τόσες καὶ τόσες ἱστοσελίδες στὸ διαδίκτυον. Γιατί σέ ἐμᾶς; Τί στό καλό τήν/τόν ἐνοχλεῖ σέ ἐμᾶς; Καί γιατί εἶναι μία ἀπό τίς πάρα πάρα πάρα πολλές φορές πού τό ἔχει κάνει;
Γράφουμε ἤ λέμε κάτι πού τόν θίγει προσωπικῶς;
Μήπως γράφουμε ἤ λέμε κάτι πού τόν ἐνοχλεῖ ἰδεολογικῶς; 
Ἤ μήπως γράφουμε καί λέμε κάτι πού ἁπλῶς δέν πρέπει νά λέγεται.Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας...

Δὲν ξέρω ποιά/ποιὸς εἶσαι, οὔτε καὶ θέλω νὰ μάθω. 
Τὰ σκουπίδια τὰ θεωροῦσα πάντα περιττὰ καὶ κουραστικά. Κοινῶς βαρίδια. Ἀπὸ αὐτὰ πάσχει ἡ κοινωνία μας κι ἀπὸ αὐτὰ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ καθαρίσῃ. Καὶ θὰ καθαρίσῃ. Ἐκτὸς ἐὰν νομίζῃς πὼς ἀπασχολῶντας μας μὲ τὸ νὰ ἐπαναφέρουμε τὰ στοιχεῖα τῆς σελίδος στὴν θέσιν τους, θὰ μᾶς κάνῃς νὰ πάψουμε νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν ἱστοσελίδα!
Λάθεψες «καλό» μου. Λάθεψες! Ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φθάσῃ τὸ μικρότερο καὶ λιγότερο κακὸ εἶσαι ἐσύ. 
Σὰν τὰ ἔντομα περιφέρεσαι καὶ ἐνοχλεῖς. Μόνον!
Σὲ θεωρῶ σκουπίδι καὶ τίποτα περισσότερο. 

Μάλλιστα σὲ θεωρῶ ἐν τελῶς ἠλίθιο καὶ σὲ τοποθετῶ στὴν κατηγορία ἐκείνων τῶν παγκοσμίων ἠλιθίων, ποὺ ὄχι μόνον δὲν θεραπεύονται, ἀλλὰ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἐκλείψουν. Ξέρεις μήπως τό γιατί; Νά σοῦ τό ἀναλύσω ἤ πῆρες εἴδησι ἀπό τό φτύσιμο ἤδη;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἄν τὲ ῥῶτα τὰ ἀφεντικά σου, ἐὰν καλῶς μᾶς ἐνοχλεῖς. Θὰ σοῦ ποῦν ξεκάθαρα πὼς ἁπλῶς εἶσαι ἕνα σκέτο τίποτα… Ῥῶτα τους… Θὰ καταλάβῃς τὸ τὶ ἐννοῶ… 
Περισσότερο ἀπὸ ὅλους αὐτοὶ θέλουν νὰ λειτουργῇ ἡ σελίδα… Μὴν κυττᾶς δεξιὰ κι ἀριστερά… Πίσω σου κύττα… Ἐὰν μπορῇς νὰ καταλάβῃς κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ πατᾶς πλῆκτρα, τότε θὰ συνειδητοποιήσῃς πὼς ἔχεις ἐν τελῶς λᾶθος στοχεύσῃ. Ἀλλὰ δὲν ξέρω ἐὰν μπορῇς νὰ καταλάβῃς. 

Ἔτσι λοιπὸν καὶ τώρα. Βαρέθηκα. 
Ἀπὸ σήμερα ἀναλαμβάνει ἡ δίωξις νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὰ σκουπίδια τοῦ διαδικτύου. 

Σήμερα ἔστειλα μήνυμα στὴν ὑπηρεσία διώξεως ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος. 

Ἀπὸ αὔριο περιμένουμε νέα τους. 
Εὔχομαι νὰ σταματήσῃ ἐδῶ. 
Τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνεις εἶναι νὰ γελοιποιεῖσαι. Τίποτα περισσότερο. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ ἐὰν καὶ τὸ πότε θὰ σταματήσουμε νὰ γράφουμε, τὸ ἀποφασίζουμε ἐμεῖς. Κανεὶς ἄλλος. Κατανοητόν;

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ ἐπιθέσεων στὴν ἱστοσελίδα μας… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply