Τώρα θά ἀρχίσουν νά πληρώνουν οἱ ἔχοντες;

Ἔλα καλέ; Τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς ἐάν θά «κουρέψουν» καταθέσεις ἄνω τῶν 100.000 εὐρώ; Δικά μας εἶναι; 
Ἄλλως τε, γιὰ νὰ ἔχῃ κάποιος περισσότερα ἀπὸ 100.000 εὐρὼ τὴν σήμερον ἡμέρα, ἔχει καὶ τὸν τρόπο του. Δῆλα δὴ δὲν εἶναι σὰν κι ἐμᾶς, μεροδούλι μεροφάι…. Δῆλα δὴ ἴσως καὶ νὰ μὴν εἶναι τόσο …καθαρός!!!
Σωστά; 
Κι ἐάν, ἐὰν λέω, ὑπάρχῃ μόνον ἕνας, μόνον ἔνας, πού αὐτά τά χρήματα τά κέρδισε μέ τό μυαλό του καί μέ τόν κόπο του; Ἐάν δέν ἐπάτησε ἐπί πτωμάτων γιά νά τά μαζέψῃ; Ἐάν ἦταν περισσότερο ἠθικός καί δίκαιος ἀπό ἐσέναν κι ἀπό ἐμέναν; Αὐτός γιατί νά πληρώσῃ τίς ἀτιμίες τῶν ὑπολοίπων;

Σήμερα πλέον συζητᾶμε ἐπισήμως γιὰ μία ληστεία. 
Μόλις ξεκίνησε. 
Εἶναι τὸ ἴδιο κόλπο, μὲ ἄλλες μεθοδεύσεις, ἀλλὰ πάντα μὲ τὸν ἴδιον στόχο, ποὺ ἐφαρμόζονται σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, γιὰ συγκεκριμένους λόγους καὶ μὲ ταχυτάτους ῥυθμούς!!!
Εἰλικρινῶς τώρα πιὰ ἐγὼ τὸ βλέπω… Ἡ κομουνιστικοποίησις τῆς Εὐρώπης, κι ὄχι μόνον, συνέβῃ ἤδη..
Εἶναι θέμα στιγμῆς νὰ τὸ βιώσουμε κι ἐπισήμως. 

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1.  Συμπτωματικῶς γνωρίζω τέτοιους ἀνθρώπους. Ἀρκετούς. Καὶ εἰλικρινῶς λυπᾶμαι πάρα πολὺ γιὰ τὸν πόνο τους καὶ γιὰ τὴν κακοποίησι ποὺ ἀναγκάζονται νὰ ὑποστοῦν. 
Υ.Γ.2. Ξεκίνησε φίλοι μου κι ἐπισήμως… Ξεκίνησε ἐδῶ καὶ καιρό… Μόνον ποὺ ἐμεῖς τόσους μῆνες κυττοῦσαμε τὸ δάκτυλο καὶ δὲν βλέπαμε τὸ δᾶσος. 

Υ.Γ. 3. Ἐπεὶ δὴ κάποιοι χαίρονται, ντρέπομαι. Τὸ σύστημα ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαβιώνουμε εἶναι ἄδικο κι ἄδικα πορευθήκαμε ἔως σήμερα. Συνεπῶς ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ πετάξουμε πρῶτοι τὸν πρῶτο λίθο. 

φωτογραφία

Leave a Reply