Ἐντὸς κι ἐκτός!

Μπορεῖ κάποιος νά ἀντισταθῇ στήν σύγκρισι;
Δὲν μπορεῖ…
Κι αὐτή, ἡ κοινή, κοινοτάτη λογική, εἶναι ποὺ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ πὼς ἄλλο παρέλασις κι ἄλλο ἐπίδειξις ἠλιθίων…Ἐντὸς κι ἐκτός!

 

Ἔπρεπε νὰ ἀγνοήσω τὸ συμβάν…
Μὰ δὲν γίνεται…
Ἀπὸ μόνες τους οἱ εἰκόνες καταδεικνύουν τὸ πόσο κοντὰ στὸν ἀφανισμό τους εἶναι αὐτοὶ οἱ κουδουνισμένοι…
Γιάννης κερνᾶ τὸν Γιάννη καὶ μόνον Γιάννης πίνει…

Ἀλήθεια, τό βράδυ πού ἐπέστρεψαν στά σπίτια τους αἰσθάνονταν ἀνακουφισμένοι, κυνηγημένοι ἤ τελειωμένοι;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐντὸς κι ἐκτός!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐντὸς κι ἐκτός! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐντὸς κι ἐκτός! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply