Γιατὶ χρειαζόμαστε τὸν ζεόλιθο.

 

Ο ελληνικός φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα δέσμευσης βακτηρίων, αερίων, ανόργανων, οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων, ρυθμίζει προς το ουδέτερο το ph των υδάτων και εμπλουτίζει τα ύδατα με οξυγόνο. Η ορυκτολογική σύσταση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες καθιστούν τον ελληνικό φυσικό ζεόλιθο το καταλληλότερο υλικό για πολυάριθμες και πολύμορφες περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και αγροτικές εφαρμογές.

Αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα ἀπὸ ὅσα προσφέρει ὁ ζεόλιθος.

Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς πέραν τῆς βελτιώσεως τῆς ὑγείας μας, μποροῦμε, βασιζόμενοι σὲ αὐτόν, νὰ ἀποκτήσουμε ἀρίστης ποιότητος πρωτογενὴ παραγωγή, ἀντιλαμβανόμαστε πόσο ἀπαραίτητος εἶναι.

Ὅμως προέχει ὁ χρυσός…
Καί ποιός χρυσός; 
Αὐτός πού προσφέρει ἤ αὐτός πού καταστρέφει;

Ν. Λυγερός : Θέλουμε να προωθήσουμε πράγματα που βοηθούν την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της !
 
Είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση του ζεόλιθου για τους αγρότες τους κτηνοτρόφους και γενικότερα για τον άνθρωπο ! 
 
Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή “Περισκόπιο”, Κέρκυρα , Corfu Channel, 06/02/2013.

Ἑλληνικὸς ζεόλιθος

Τὸ εἴπαμε.
Εἶναι θέμα ἐθνικὸν πλέον ἡ διαφύλαξις τῶν ἐδαφῶν μας καὶ τῶν ὑδάτων μας. 
Αὐτοί, ἰδίως κάτι ἀνθέλληνες πασίγνωστοι, ἔχουν βάλει σὰν στόχο νὰ ἀφανίσουν τὰ πάντα.
Ἡ Γῆ ὅμως, ὁ ἀέρας, τὰ νερὰ εἶναι δικά μας…  Πάππου πρὸς πάππου.
Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ὑποχωρήσουμε τώρα.
Τίποτα δὲν τοὺς ἀνήκει.
Ὅλα ἀνήκουν στὸν Ἄνθρωπο!
Κι ὁ Ἄνθρωπος δὲν συμβιβάζεται πλέον σὲ λιγότερα ἀπὸ τὸ Ὅλον.

Φιλονόη. 

συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὸν ζεόλιθο:

 http://www.ipetitions.com/petition/ellhnikos_zeolithos/

Leave a Reply