Ἡ ἀπάτη τοῦ SETI!

Ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἀλητεία τοῦ SETI!!!
Μά τί εἶναι αὐτό τό SETI τέλος πάντων; Καί γιατί τόσο χρῆμα ἐχει πέσῃ ἐκεῖ;
Καί γιατί τόση φασαρία μέ αὐτό;
Γιατί τό συντηροῦν;
Τί εἶναι τά pulsars;
Χρησιμεύουν ἤ ὄχι;
Τί χρειαζόμαστε; Παλμικά ἤ ἡμιτονοειδῆ κύματα;

Γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὸν Παππᾶ καλλίτερα…

  Λοιπόν; Τί λέτε;
Μᾶς δουλεύουν;
Μπᾶ… ΝΑΣΑ καί σοβαρότης; Ἀσυμβίβαστα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ποῦ χρησιμεύει τό SETI; Γνωρίζετε; Μὰ φυσικὰ στὸ νὰ μᾶς βοηθήσῃ γιὰ νὰ ὑποδεκτοῦμε τὰ ἐξωγήινα!

φωτογραφία

Leave a Reply