Οἱ …καλοὶ χριστιανοί!

Ὅπως λέν, οἱ καλοὶ τραπεζῖτες, οἱ καλοὶ δολοφόνοι, οἱ καλοὶ βιαστές, οἱ καλοί… Ξέρετε ἐσεῖς…

Καλοὶ χριστιανοί…
ὅπως καὶ μὲ τὴν Γιουγκοσλαΐα ποὺ ἔστελναν ὅπλα στοὺς UCKάδες..

Πάνος Προκόπης

Αὐτοί, οἱ ἴδιοι ποὺ εὐλόγησαν τὶς σταυροφορίες, ποὺ εὐλόγησαν τὶς γενοκτονίες καὶ ποὺ προσφάτως εὐλογοῦν, καὶ φυσικὰ θὰ συνεχίσουν νὰ τὸ κάνουν, ὅλες τὶς ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν. Μόνον ποὺ τώρα τὶς …ἀναβαπτίζουν σὲ …φιλεσπλαχνία!

Ἄν τε…
Γιατὶ πολλὰ μᾶς τὰ ἔκαναν ἐκεῖ μέσα…
Οἱ κατ’ ἐξοχὴν (παλαιο)νεοταξῖτες εἶναι. Νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα!

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *