Καλλιέργεια τομάτας.

Καλλιέργεια τομάτας.Τὰ σποράκια, ποὺ παρουσιάζονται στὸ παρακάτω ταινιάκι, εἶναι ἀγορασμένα ἀπὸ κάποιο κατάστημα. Οὐσιαστικῶς εἶναι …κάτι ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τομάτα.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε σπόρους ποὺ μποροῦμε νὰ ἀναπαράξουμε μόνοι μας, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Συνεπῶς πάλι πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἐκείνους ποὺ τὸ ἔχουν ἤδη πράξῃ.

Ὅταν μὲ τὸ καλὸ φθάσουμε στὴν παραγωγὴ τῆς πρώτης τομάτας, τὴν ἀφήνουμε νὰ γίνῃ πάρα πολὺ καλά, στὰ ὅρια τοῦ νὰ σαπίσῃ, τὴν κόβουμε, ἀφαιροῦμε προσεκτικὰ τὰ σπόρια, τὰ πλένουμε καὶ τὰ στεγνώνουμε. Ἡ φύλαξις πρέπει νὰ γίνῃ σὲ σκιερὸ καὶ δροσερὸ μέρος.

Ἡ καλλίτερη ἐποχὴ γιὰ νὰ φυτέψουμε τὰ σποράκια μας εἶναι ὁ Φεβρουάριος. Ἔτσι τὰ φυτά μας θὰ προλάβουν νὰ παράξουν ὅλους τοὺς θερινοὺς μῆνες τομάτες.

Τέλος, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ ταινιάκι, μποροῦμε νὰ φυτέψουμε ἀκόμη καὶ σὲ γλάστρες. Λιγότερες μέν, ἀλλὰ σαφῶς θὰ ἔχουμε μίαν μικρὴ παραγωγὴ γιὰ νὰ καλύψουμε κάποιες ἀνάγκες μας.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 90 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καλλιέργεια τομάτας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλλιέργεια τομάτας. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλλιέργεια τομάτας. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply