Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου.

Τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου, στὶς 11:30, ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος παρουσιάζει τὸ νέο του βιβλίο μὲ τίτλο «Μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα».
Θὰ ἦταν θαυμάσιο νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἐκδήλωσι.
Ἀπὸ τέτοιες ἐκδηλώσεις μόνον νὰ μάθουμε μποροῦμε.

Φιλονόη.

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply