Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου.

Τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου, στὶς 11:30, ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος παρουσιάζει τὸ νέο του βιβλίο μὲ τίτλο «Μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα».
Θὰ ἦταν θαυμάσιο νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἐκδήλωσι.
Ἀπὸ τέτοιες ἐκδηλώσεις μόνον νὰ μάθουμε μποροῦμε.

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply