Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου.

Τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου, στὶς 11:30, ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος παρουσιάζει τὸ νέο του βιβλίο μὲ τίτλο «Μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα».
Θὰ ἦταν θαυμάσιο νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἐκδήλωσι.
Ἀπὸ τέτοιες ἐκδηλώσεις μόνον νὰ μάθουμε μποροῦμε.

Φιλονόη.

(Visited 43 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βιβλιοπαρουσίασις τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply