Ὅλη ἡ ἀλήθεια περί ἰσλαμικοῦ τεμένους καί νεκροταφείου

Ἡ παρακάτω ἀνάρτησι ἀπό τήν ἰστοσελίδα ἔχει διαγραφεῖ. Γιατί ἄραγε; Πολλοί ὅμως τήν ἀποθήκευσαν σέ pdf!

Δεῖτε τί ἔγραφε καί πότε ξεκίνησε ἡ ὑποταγή στό Ἰσλάμ. (πρίν τό 2005). Ἐπί Χριστοδούλου:

Τί ἔχουν νά ποῦν γι΄αὐτό οἱ ἐθνικιστές πού προσκυνοῦν ἀκόμα τούς παπᾶδες καί τόν Χριστόδουλο;

Μινώταυρος 

..

.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply